Home Nieuws Nieuws 2019 juni Meedoen in de samenleving; kansen en knelpunten

Gewoon Bijzonder

Meedoen in de samenleving; kansen en knelpunten // 24/06/2019

In project 3 van het NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder analyseren onderzoekers de kansen en knelpunten van maatschappelijke participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel binnen de domeinen; arbeid, onderwijs, privé, vrije tijd en het publieke domein. Dit onderzoek wordt onder andere door studenten van de Hogeschool Windesheim Flevoland uitgevoerd binnen verschillende afstudeerprojecten.

Uitleg over deelproject 3

Het deelproject 'Meedoen in de samenleving' is onderdeel van het NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder. Het project ontwikkelt een toolbox om de maatschappelijk participatie van mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) te versterken.
Lees verder
In de afgelopen twee jaar zijn al 13 afstudeerprojecten succesvol afgerond. Naast deze afstudeeronderzoeken worden voor elk domein dialoogtafels georganiseerd. Aan deze dialoogtafels neemt een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers, inclusief ervaringsdeskundigen, plaats. In het afgelopen jaar vonden twee informatieve dialoogtafels plaats over arbeid. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van onze co-onderzoeker Anita Govaers. Partijen als UWV, Gemeente, re-integratie bureaus, MEE, InteraktContour en mensen met NAH gingen samen aan tafel om te bespreken welke knelpunten en kansen zij tegen komen, welke ideeën er zijn om knelpunten op te lossen en wat we hiervoor van elkaar nodig hebben.

Resultaten van het onderzoek en de dialoogtafels

Mensen met NAH

Wil je meer weten over niet-aangeboren hersenletsel? Ben je op zoek naar praktische tools, waarmee je deze mensen zo goed mogelijk kunt ondersteunen? 
Ga aan de slag
Uit het onderzoek en de dialoogtafels komt onder andere opnieuw naar voren dat communicatie tussen instanties als UWV en mensen met NAH verbetering behoeft, dat de begeleiding van mensen met NAH bij terugkeer naar werk heel versnipperd is waardoor het overzicht bij (zorg)professionals en mensen met NAH ontbreekt en dat bedrijfsartsen, werkgevers en werknemers niet goed op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen van NAH en welke stappen zij bij het re-integreren kunnen/moeten nemen. Naar aanleiding van deze uitkomsten zijn onderstaande acties in gang gezet:

  1. Communicatie UWV-medewerkers met NAH verbeteren
  2. Vertegenwoordiging van mensen met NAH binnen het UWV verbeteren
  3. Informatiemateriaal voor professionals ontwikkelen, vergroten kennis en begrip
  4. Handleiding voor opzet en uitvoering van ervaringstafels

Partijen aan de dialoogtafel vonden deze manier van contact heel waardevol en wilden vaker op die manier contact met elkaar.

Gesprek over onderwijs 

nah-kennisnetwerk-gewoon-bijzonder-dialoogsessieAfgelopen maand vond de eerste dialoogtafel Educatie plaats. Een enorm nuttige en interessante bijeenkomst waarin jongvolwassen met NAH en professionals uit het onderwijs en de zorg spraken over de kansen en knelpunten die zij tegenkomen. Ook hier kwam opnieuw naar voren dat veel problemen voortkomen uit het ontbreken van begrip en kennis over NAH. Daarnaast werd genoemd dat het nog niet goed mogelijk is echt “onderwijs op maat” te volgen, of aan te bieden, door de gestelde kaders binnen het onderwijs en er werd benadrukt dat de overgang van onderwijs naar arbeid een belangrijk knelpunt is. Met de deelnemende partijen bespreken we in september, tijdens de volgende dialoogtafel (september 2019), welke gezamenlijke acties we gaan ondernemen.

In de tweede helft van 2019 vinden de overige dialoogtafels plaats. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de acties en producten die voortkomen uit de onderzoeksprojecten en dialoogtafels. Er is bijvoorbeeld een kleine boekenreeks in de maak waarin per domein de informatie die we binnen het project hebben opgehaald (o.a uit afstudeerprojecten en dialoogtafels) zullen weergeven met als doel om kennis en begrip over NAH nog breder te verspreiden.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Kitty Jurrius

mail | meer info

k.jurrius@windesheimflevoland.nl

Lees meer

foto van Kitty Jurrius

Op de hoogte blijven?

Abonneer je gratis op de tweewekelijkse nieuwsbrief van het Kennisplein Gehandicaptensector

Op de hoogte blijven?

Abonneer je gratis op de tweewekelijkse nieuwsbrief van het Kennisplein Gehandicaptensector

Meer over Gewoon Bijzonder
Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer