Toon zoekbalkToon menu

Samen werken in de wijk

Nieuwe afspraken voor toezicht sociaal domein 09/08/2017

De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te voorzien van informatie. Hiervoor is het oude Afsprakenkader vernieuwd en zijn twee draaiboeken gemaakt. Ook is er nu het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

afsprakenkader-sociaal-domein-rijksinspecties-wmo-toezichthouder

Download hier het afsprakenkader en de draaiboeken.

Toezicht sociaal domein

Het is van belang dat alle partijen die hulp, zorg en ondersteuning geven in het sociaal domein informatie uitwisselen, afstemmen en expertise kunnen benutten. Hierin hebben Gemeenten en Rijk een toezichthoudende taak. Voor de uitvoering van het toezicht zijn de toezichthouder Wmo en de rijksinspecties verantwoordelijk. Een goede samenwerking heeft twee belangrijke voordelen, namelijk:

  • Het voorkomt overlappingen
  • De toezichtlast voor de aanbieders wordt tot een minimum beperkt

Afsprakenkader en draaiboeken

Rijksinspecties en de VNG hebben een nieuw afsprakenkader en twee draaiboeken gemaakt om de samenwerking te verbeteren.

  • Afsprakenkader: hierin staan uitgangspunten en afspraken die de colleges van burgemeester en wethouders en het rijkstoezicht maken voor de samenwerking en afstemming van het Wmo-toezicht en het toezicht van de rijksinspecties. Het vervangt het afsprakenkader en addendum over landelijk toezicht uit 2014.
  • Draaiboek nalevingstoezicht op wettelijke kwaliteitseisen: dit regelt de operationele samenwerking en praktische werkafspraken tussen rijksinspecties en de Wmo-toezichthouder bij het toezicht op naleving van wettelijke kwaliteitseisen die gelden voor aanbieders van hulp, zorg en steun, op grond van de Jeugdwet (deel 2a), Wlz en Zvw (deel 2b).
  • Draaiboek stelseltoezicht in sociaal domein: dit regelt de operationele samenwerking en praktische werkafspraken tussen rijksinspecties die het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd vormen en Wmo-toezichthouder bij het stelseltoezicht in het sociaal domein.

Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd

Het Inspectieloket Jeugd was al het communicatiekanaal tussen gemeenten en rijksinspecties in het jeugddomein. Dit loket is per 1 juni 2017 uitgebreid tot Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd. Hiermee is het loket ook voor de Wmo-toezichthouders dé plek om in contact te komen met de rijksinspectie(s). Hier kunnen zij vragen stellen, signalen afgeven of andere informatie delen.

Bron: VGN

Lees ook: