Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Toegankelijkheid = geen gunst. Toegankelijkheid = de norm 13/07/2016

14-07-2016 - Na 10 jaar is het zo ver: het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking treedt in werking! De positie van mensen met een beperking wordt daarmee sterker.

 

Wat verandert er? We nemen je mee in 7 stappen

  1. De overheid zal wetten / beleid moeten doorlichten en sommige moeten aanpassen. De overheid (landelijk en lokaal) heeft met het VN-verdrag de plicht om te gaan werken aan een meer inclusieve samenleving. Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. In een inclusieveVader speelt met kinderen rolstoel samenleving kan iedereen meedoen.
  2. Toegankelijkheid = geen gunst. Toegankelijkheid = de norm.
  3. De wet Wgbh/cz (Wet gelijke behandeling op grond van handicap / chronische ziekte) is uitgebreid. De wet gold al voor onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en openbaarvervoersbedrijven & geldt nu óók voor diensten  van horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Dat betekent dat zij verplicht zijn om aanpassingen te doen voor mensen met een beperking en assistentiehonden toe te laten.
  4. Gemeenten moeten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Gemeenten noemen hun Plan van Aanpak ook wel ‘Lokale inclusie agenda’.
  5. Het College voor de Rechten van de Mens gaat uitvoering VN-Verdrag in Nederland volgen.  Mensen kunnen bij de rechter gelijke rechten afdwingen. 
  6. VN Panels met mensen een brede diversiteit aan beperkingen gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan gemeenten en maatschappelijke organisaties.
  7. Over 2 jaar moet Nederland aan de VN laten zien welk vooruitgang geboekt is.

Verder dan fysieke toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een belangrijk thema, maar het VN-Verdrag gaat verder dan alleen toegankelijkheid. Ook voor onderwijs, arbeid, vrije tijd en wonen gelden gelijke rechten voor mensen met een beperking.

Daarnaast gaat het verdrag gaat niet alleen over fysieke toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel, maar ook over deelname aan de samenleving voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of psychische beperking.

Meer weten over het VN-verdrag?

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.