Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Vlog: Blik door de achter- en voorruit 20/06/2017

Sofie en Henriëtte nemen je mee in 'Samen werken, samen leren', één van de projecten van Gewoon Bijzonder. Dit keer schrijft Henriëtte over de ontwikkelingen van de CABRIO-training.

Sofie en ik werken reeds samen sinds september aan het onderzoek Samen Werken, Samen Leren. We doen dit samen met Kim van den Boogaard. Hieronder zie je een foto van ons drieën.

Kim, Sofie en Henriëtte
Kim, Sofie en Henriëtte

CABRIO-training

Heel kort gezegd: Sofie en ik volgen de projecten op en geven coaching en training op vraag van de projecten. Deze training hebben wij de CABRIO-training gedoopt. Kim zal de training en het effect op de deelnemers en het participatief onderzoek onderzoeken op werkzaamheid.

De training is door ons gebouwd op 7 fundamenten:

 1. Kennismakingsgesprekken met onderzoekers van de zes projecten.
 2. Eén jaar samenwerken tussen Sofie en Henriëtte: neerslag in persoonlijk logboek en in onze vlogs
 3. Twee brainstormsessies met de LFB.
 4. Training door collega-onderzoeker Lieke Peters-Greijn aan Henriëtte. Thema: wetenschappelijk onderzoek.
 5. Literatuur over onderzoek: verzameld zie website DSiN.
 6. Literatuur over UDL: verzameld zie website DSiN.
 7. Congressen: ECQI Leuven en Universiteit Tilburg ‘The next thing will be a lot of small things'.

Er zijn 2 grote thema’s in de Cabrio-training:

 1. Ik als onderzoeker
 2. Wat is onderzoek

Zes doelstellingen Cabrio-training:

Binnen deze thema’s bieden we verschillende subthema’s aan waaruit kan gekozen worden. Deze subthema’s zijn verbonden met de zes grote doelstellingen van de Cabrio-training:

 1. Communicatie en contact inspireren en verbeteren in teams die samenwerken met mensen met een beperking.
 2. All the way inclusief / projecten inspireren om participatief te werken van A tot Z: in de verschillende fasen van het onderzoek.
 3. Belonging: Participatief onderzoek geeft kansen aan mensen met een beperking om ervaring, deskundigheid en kennis te delen en aan mensen zonder beperking om leerrijke samenwerkingen mee te maken en ervaringskennis mee te nemen onderzoek. Hiervan willen we onderzoekers en de context overtuigen.
 4. Rust en tijd: cursisten coachen zodat ze tempo, grenzen en wensen durven aangeven.
 5. Interesses en vaardigheden leren ontdekken, matchen van talenten met onderzoeksfasen en -opdrachten, onder andere via de app Ebb.
 6. Ok: cursisten de kans geven om rust te vinden, te durven fouten maken, kwetsbaarheid te durven tonen. We bouwen veiligheid in in de cursus om hierover reflectie mogelijk te maken.

https://www.youtube.com/watch?v=qrSXSCh9w20

Verslag dinsdag 30 mei Ons tweede thuis

Sofie en ik waren bij de afronding van een training die Ellis Jongerius en Hettie Dersjant (beide werkzaam voor de LFB) gaven. Tijdens deze training werden Sofie en ik aangekondigd om een presentatie te geven over ons onderzoek. Wij begonnen onze presentatie met ons Cabrio-filmpje. Aan de hand van dit filmpje stelden we onszelf voor:

 • Het verre diepe water: ons onderzoek
 • Aan de kade: veel ontmoetingen
 • In een Cabrio: samen onderweg
 • Zonder dak: beter voelen, meer contact met de buitenwereld
 • Stoer: cool, wij 2 samenwerken is gewoon prima

Toen gingen we verder met de thema’s van de namiddag:

 • Wat is onderzoek doen?
 • Verschillende soorten onderzoeken.
 • De fasen van onderzoek.
 • Uitleg over participatief onderzoek.
 • De analyse.

Sofie en ik vulden elkaar goed aan in onze presentatie. Ik voel dat ik langzaam moet groeien in de theorie over onderzoek; nu nam Sofie nog het voortouw in de training. Sofie en ik probeerden de theorie in kleine stapjes uit te leggen zodat iedereen het kon begrijpen. We moeten proberen de moeilijke taal om te zetten in makkelijke taal.

Diploma's na de netwerkbijeenkomst

Na onze presentatie werden de diploma’s uitgereikt. Ellis en Hettie deden dit samen. Dit voelde als een geslaagde middag!

Verslag woensdag 7 juni De sensatie van een Goed Leven

Het project De Sensatie van een Goed Leven nodigde ons uit voor een tweede netwerkbijeenkomst de Bilt bij de NVA. Ik, Henriëtte, sloot aan bij een werkgroep van mensen met autisme die hoog begaafd zijn en hun ouders. Voordat het programma ging starten stelden we onszelf voor en vertelden we de reden van aanwezigheid.

De onderwerpen die besproken werden waren:

 • Inzicht krijgen in de problematiek bij mensen met autisme.
 • Welke methodiek of oplossing je in elke situatie zou kunnen toepassen.

Ik werd geïnspireerd door de verhalen van zowel ouders als door verhalen van mensen met autisme zelf. De verhalen werden verteld in combinatie met woorden en beelden. Het publiek kon op hun eigen manier vertellen in welke situaties er sprake is van overprikkeling of onderprikkeling.

Ik vond dat mensen goed konden vertellen wat ze nodig hebben om die prikkelgevoeligheid te verminderen. Bijvoorbeeld: Een geluidloze omgeving, of veel structuur, of geen rommelige omgeving of het vermijden van een drukke stad. Ik heb drie soorten aspecten van prikkelverwerking gehoord. De sociale prikkelverwerking  de visuele prikkelverwerking en de fysieke prikkelverwerking.

 • Sociale prikkelverwerking: mensen met autisme kunnen overprikkeld raken als er een grote hoeveelheid mensen om hen heen zijn. Ze kunnen ook heel gevoelig zijn voor aanrakingen.
 • Visuele prikkelverwerking: mensen kunnen overprikkeld raken door visuele beelden die op hun afkomen.
 • Fysieke prikkelverwerking: mensen kunnen ook heel gevoelig zijn voor aanrakingen.

De mate van prikkelgevoeligheid is bij iedereen verschillend.

Ook kan er sprake zijn van onderprikkeld raken: bijvoorbeeld door te weinig uitdagingen of een te rustige omgeving. Hierdoor kan iemand met autisme ook slecht functioneren.

Het volgende onderdeel was dromen over een ideaal leven, een goed leven. Ik heb in dit onderdeel ook mijn ervaringen kunnen vertellen wat ik versta onder een goed leven. Ik heb verteld over dat mijn ouders een grote rol hebben gespeeld in het versterken en me weerbaar te maken voor de vooroordelen die mensen hebben over mijn beperking, en dat op mijn 19e levensjaar het verandermoment kwam.

Ik ging wonen binnen Visio de Herensingel en kreeg te maken met professionals die mij konden begeleiden naar een zelfstandige woonomgeving. Ik heb verteld dat ik hierdoor eigen regie heb gekregen en de juiste begeleiding. Een goed leven betekent voor mij dat ik mee doe in de maatschappij. Een zelfstandige woning, vrijetijdsbesteding en werk zijn voor mij hele belangrijke zaken.

Je moet de juiste mensen op je pad tegenkomen die in jou geloven.

Fotoverslag 7 juni
Fotoverslag netwerkbijeenkomst Sensatie van een Goed Leven

Ik hoorde in het gesprek hierna anderen praten over begrip, veiligheid, vertrouwen, en kennis.

Het laatste onderdeel was dat we op verschillende kleuren papier moesten opschrijven hoe je inzicht krijgt in de prikkelverwerking en hoe je dit aanpakt. Wat kun je doen als je overprikkeld raakt, maar ook wat kun je doen als je onderprikkeld raakt. Toen we hiermee klaar waren werd dit nabesproken.

Ik vond het een bijeenkomst met veel begrip voor elkaar en diepgang in de gesprekken. Ik was onder de indruk.

Blik door de voorruit

Wij gaan nu de zomer in en we nemen een rustpauze. In augustus zijn we er weer. Dan staat de Lorentz-Workshop op ons programma en vanaf september vliegen we in de Cabrio-training.

We wensen jullie alvast een heel fijne zomer en graag tot in september!!

Meer informatie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.