Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Vlog: Over kleine dingen en grote dromen 09/05/2017

Sofie en Henriëtte nemen je mee in 'Samen werken, samen leren', één van de projecten van Gewoon Bijzonder. Dit keer vertelt Sofie over betekenisvolle ontmoetingen.

Reliëf

Op vrijdag 10 maart trok ik naar 'Betekenisvolle ontmoetingen': een deelsessie op het jaarcongres van Reliëf. We schoven mee aan tafel voor slowdates met mensen die betrokken zijn bij diverse initiatieven en projecten waar betekenisvolle ontmoetingen tussen mensen met een zonder verstandelijke beperkingen centraal staan.

Tjerk Bos opent de sessie Betekenisvolle Ontmoetingen

Ik ontmoette op deze machtiggoed-georganiseerde congresdag heel fijne mensen. Eén Engelstalige mevrouw kon er niet bij zijn. Daarom liet stafmedewerker Tjerk Bos haar aan het woord in een filmpje. Hoe hij dit deed vond ik heel bijzonder en leerrijk.

De vrouw aan het woord is – door haar fysieke beperking – moeilijk verstaanbaar. Tjerk had ervoor kunnen kiezen om haar te ondertitelen. Hij had ervoor kunnen kiezen om haar heel kort aan het woord te laten. Maar dit deed hij niet. Hij liet haar praten. En hij onderbrak haar twee keer voor een korte Nederlandse toelichting.

Ik vond het mooi hoe wij 'gedwongen' werden om te luisteren en te zoeken en te proberen om haar te verstaan. In deze vlog vind je dus geen filmpje van onszelf maar van deze fijne mevrouw met een ontzettend belangrijke boodschap!

We kozen ervoor om in onze vlog het stukje film wèl te ondertitelen omdat Tjerk er niet bij is terwijl jij het filmpje ziet. En ook omdat we in deze vlog volledige aandacht willen geven aan elk woord van haar boodschap die helder is en o zo belangrijk!

https://www.youtube.com/watch?v=83LVTK64O1A

Trainingsaanbod 'CABRIO'

De zes projecten zijn nu gestart. Zoals je in onze oervlog  kan lezen, hebben we met alle projecten kennis gemaakt. Elk van de zes projecten stellen we voor in een Prezi (soort van presentatie online). Met elke ontmoeting vullen we de Prezi aan.

Henriëtte en ik analyseren op dit moment de zes prezi’s. We lijsten de vragen op die de projecten hebben: de thema’s, de twijfels, de noden, de vragen naar training-coaching-literatuur-middelen en methodieken…

Deze vragen verwerken we in ons trainingsaanbod dat we zullen voorstellen op de bijeenkomst voor projectleiders, onderzoekers, co-onderzoekers, medewerkers communicatie en promovendi van de 6 projecten, op 11 mei aanstaande bij ZonMw. Op de foto hieronder zie je Henriëtte, ikzelf, de mensen van het Kennisplein Gehandicaptensector en ZonMW tijdens onze vergadering ter voorbereiding van 11 mei.

Vergadering voorbereiding 11 mei

Henriëtte en ik hebben in onze vorige vlog ons filmpje gedeeld. Daarin zie je ons samen in de cabrio, on the road, in ons participatief onderzoeksproject. Een cabrio staat symbool voor onderweg zijn, voor ontmoetingen, voor avontuur en samen zijn… maar het is ook een woord dat bestaat uit zes letters:

Contact en Communicatie
Communicatie is een belangrijk thema en komt bovendrijven bij alle ontmoetingen die we reeds hadden.
Betekenisvolle ontmoetingen en samenwerking vallen of staan nu eenmaal met communicatie.

All the way: van A tot Z inclusief
Participatief onderzoek betekent dat we onderzoek doen samen met die mensen waarover het onderzoek gaat. Dit samen werken is niet eventjes in het begin of eventjes op het einde maar: samen het onderzoek  bedenken en plannen, samen het onderzoek uittekenen, samen de verschillende onderzoeksstappen uitvoeren, samen de onderzoeksresultaten analyseren en samen de onderzoeksresultaten bekendmaken.

Belonging
Belonging is een Engelstalig woord dat moeilijk te vertalen is naar het Nederlands. Het gaat over erbij horen, mee beslissen, mee maken, mee doen, mee betekenis geven, een stem hebben, je goed voelen en ertoe doen. Belonging betekent ook dat je mag zijn wie je bent en dat je ‘goed genoeg’ bent. Dit betekent ook dat er geen ‘basisvoorwaarden’ zijn waar je aan moet voldoen om te kunnen meedoen. Geen voorwaarden, geen toelatingsexamen: interessant om hierover na te denken als het gaat over participatief onderzoek!?

Rust en tijd
Time is money, ook in onderzoek. In de academische wereld is 'tijd krijgen' geen evidentie. Onderzoekers ervaren – zo merken wij – veel druk om efficiënt en snel te werk te gaan. Dit wil nog wel eens botsen met de voorwaarden voor participatief onderzoek.

Interesses en vaardigheden kennen
In participatief onderzoek zet je elkaars kwaliteiten in: ervaringskennis, taalkennis,  creatieve vaardigheden, ervaring met onderzoek, mensenkennis… Het is dus belangrijk dat je van elkaar weet wat je graag doet, wat je goed kan, zodat je het aanwezige talent kan inzetten en van elkaar kan leren.

Ok: het is ok, we mogen fouten maken, we mogen stuntelen
Het is niet omdat je samenwerkt met mensen met een beperking dat je geen fouten mag maken. Ik maak continu fouten in mijn samenwerking met Henriëtte: ik schrijf te kleine letters, ik ga ervan uit dat Henriëtte de reacties van anderen heeft gezien, ik plan en ik agendeer aan een veel te snel tempo en ik spring van de hak op de tak… Samen kwetsbaar durven zijn is misschien wel een kracht in participatief onderzoek: durven aangeven waar je talenten en je beperkingen liggen en kwetsbaar durven en mogen zijn maakt het makkelijker om je te verbinden met een ander. Dit maakt ook dat we van wij-zij- denken naar het 'wij-denken' kunnen overstappen.

Ter illustratie bij het 'wij-thema' een foto van Henriëtte bij het Onderzoekersplatform 'disability studies, inclusie en belonging' van 16 maart. Henriëtte voelde zich naar eigen zeggen heel erg thuis bij deze bijeenkomst. Nadat ze in alle rust een presentatie kon geven en ook vlot kon participeren in de discussie, besloot Henriëtte dan maar om lid te worden van deze onderzoekersgroep.

Henriëtte bij het onderzoekersplatform

Wij, de onderzoekers, groeten u.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.