Toon zoekbalkToon menu

Vakmanschap

Wet zorg en dwang aangepast, niet uitgesteld 13/05/2019

De nieuwe Wet zorg en dwang gaat 1 januari 2020 in. Wel heeft de minister op 9 mei een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd met een kleine wijziging om de wet makkelijker uitvoerbaar te maken. Deze wijziging gaat over de rol van de Wzd-functionaris, die toeziet op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg.

In het voorstel (uitgebreide nota) schrijft de minister de volgende kleine wijzigingen:
  • Cliënten moeten actief en in begrijpelijke taal informatie ontvangen over de mogelijkheden om een vertrouwenspersoon in te schakelen;
  • Een verduidelijking van de rolvervulling Wzd-functionaris. Zo moeten Wzd-functionarissen eerst met een arts afstemmen voordat ze dwangmaatregelen toepassen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het toedienen van vocht, voeding, medicijnen en andere medische handelingen (oftewel het verkleinen van de bewegingsvrijheid van een cliënt). 
De voorgestelde aanpassingen aan de Wzd moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer worden aangenomen.    
 

Download het voorstel van de minister (pdf) 

Wat is de Wet zorg en dwang?

Op 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang (Wzd) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De wet is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan. Het uitgangspunt van de wet is dat onvrijwillige zorg alleen wordt toegepast als het echt niet anders kan.


 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.