Toon zoekbalkToon menu

Ondersteuningsplan

Handleiding Cliëntenraden en ondersteuningsplan

Deze handleiding is een hulpmiddel voor de cliëntenraad om ondersteuningsplannen te beoordelen. De cliëntenraad kan ermee bekijken of de ondersteuningsplannen wel uitgaan van wat voor de cliënten belangrijk is.

Inhoud Handleiding Cliëntenraden en ondersteuningsplan

Over onderstaande onderwerpen staan in de handleiding vragen en voorbeelden. Met deze vragen en voorbeelden bepaal je snel of een ondersteuningsplan goed is of dat het op bepaalde punten beter kan.

  1. Dat het ondersteuningsplan moet gaan over dingen die de cliënt belangrijk vindt.
  2. Dat de cliënt hulp moet kunnen krijgen als hij een gesprek heeft over zijn
    ondersteuningsplan.
  3. Dat het gemakkelijk te controleren moet zijn of iedereen zich wel aan het
    ondersteuningsplan houdt.
  4. Dat de cliënt de baas moet zijn over zijn eigen ondersteuningsplan.

> Download de Handleiding Cliëntenraden en ondersteuningsplan (pdf)