Toon zoekbalkToon menu

Palliatieve zorg

Handreiking levensbeëindiging bij wilsonbekwame mensen met een verstandelijke beperking

handreiking-levensbeeindiging-verstandelijke-beperking-palliatieve-zorgHoewel het niet vaak gebeurt, worden artsen voor verstandelijk gehandicapten (artsen VG) toch met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag om het leven van een persoon met een ernstige verstandelijke beperking te beëindigen. Dat gebeurt meestal wanneer sprake is van ernstig en onbehandelbaar lijden of van een geleidelijke maar onmiskenbare achteruitgang van ‘kwaliteit van leven’. Deze handreiking bespreekt de medische, juridische en ethische vragen waarmee de arts in een dergelijke situatie te maken kan krijgen.

handreiking-palliatieve-zorg-begeleider-verstandelijke-beperking

Deze handreiking is opgedeeld in een aantal delen, namelijk:

  1. Aanleiding van het onderwerp
  2. Globale afbakening van de situaties waarop de handreiking betrekking heeft en hoe de handreiking tot stand is gekomen
  3. De arts VG en beslissingen rond het levenseinde
  4. Ethische perspectieven: morele status rondom levensbeëindiging
  5. Juridisch perspectief: wetgeving over levensbeëindiging
  6. Conclusies
  7. Ontwikkelingen in Nederland bij wilsonbekwame patiënten

Voor wie?

Deze handreiking heeft betrekking op wilsonbekwame mensen met een verstandelijke beperking die naar het oordeel van naastbetrokkenen in een situatie van uitzichtloos en ondraaglijk lijden zijn beland, zonder dat er sprake is van een terminale fase of de mogelijkheid om een medische behandeling te stoppen of niet in te zetten.

Lees meer:

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.