Toon zoekbalkToon menu

Samen werken in de wijk

Werken met kennisbouwstenen

Waarover moet een wijkteam beschikken? Over welke kennis moet een wijkteam beschikken? En hoe maak je deze kennis toegankelijk? Voor het beantwoorden van deze vragen zijn kennisbouwstenen ontwikkeld.

Kennisbouwstenen zijn bedoeld voor professionals; wijkteammedewerkers, teamleiders en beleidsmedewerkers. Ze kunnen ermee werken en de kennis zo toepassen in hun eigen praktijk. Bijvoorbeeld als bruikbare hulpbron voor wijkteams bij (complexe) casussen of voor het verkrijgen ingrediënten van een scholingsplan. De bijbehorende handreiking 'waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams' kan hierbij houvast bieden. 

https://www.youtube.com/watch?v=aeRZM7TYZLg

Kenniskaarten

Het team van ‘Integraal werken in de wijk’ heeft een bijdrage geleverd om te werken aan een landelijk model van kennisbouwstenen. Kennisbouwstenen zijn getoetst aan landelijk beschikbare kennis en zijn voorgelegd aan verschillende kennisinstituten, wijkteams en hun professionals. De bouwstenen worden regelmatig geüpdatet en aangevuld.

Doelen en bruikbaarheid

De kennisbouwstenen hebben meerdere doelen en toepassingsmogelijkheden. Denk aan het verbeteren van de vindbaarheid van belangrijke en betrouwbare kennisbronnen, het up-to-date houden van informatie en hoe deze in contact komen met de doelgroep, helderheid geven over algemene competenties, overzicht bieden van algemene kennis waarover wijkteams (willen) beschikken en duidelijkheid geven over de domeinen en doelgroepen waarop een wijkteam bevraagd kan worden. 

Werken met een plan

Het plan dat door een wijkteam wordt opgesteld kan een manier zijn om onderstaande te helpen: 
 • Ondersteuning bieden bij de inzet van beschikbare kennis, kennisontwikkeling en het geven van de informatie op de website.
 • Ontwikkeling van een scholingsplan.
 • Afbakenen van vragen die een wijkteam beantwoordt of waarvoor een specialist nodig is. 
 • Diverse kennisbronnen inzetten (als naslagwerk)

Zo werk je met kennisbouwstenen

Kennisbouwstenen zijn vormgegeven in de vorm van een cirkel. Professionals vinden hierin een centrale positie. Daarbij gaat het om het handelen van een zorgprofessional die zich meer richt op een inwoner met een complexe vraag of probleem. Het vertrekpunt is dat iedere professional uit een wijkteam beschikt over algemene competenties. Deze staan in een cirkel rondom de professional en de doelgroepen. Kennisaspecten en kennisbronnen voor professionals staan gerangschikt onder 7 kennisdomeinen. Daarbij gaat het om het beschrijven van kennis waarover wijkteams (willen) beschikken. Daarbij is gebruik gemaakt van het T-shaped professional-model. Wijkteams bestaan uit mensen met verschillende op elkaar aanvullende expertises. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in zeven kennisdomeinen, namelijk: 
 
 • lichamelijke gezondheid
 • dagelijks functioneren
 • inkomen
 • participatie
 • opvoeden en opgroeien
 • veiligheid
 • psychische gezondheid
Belangrijk is om kennisvragen tijdig te signaleren en een vraag te verhelderen. Het gaat om kennisaspecten die nodig zijn om mensen te ondersteunen en informatieve documenten, websites en/of een e-learning. Samen vormen de kennisbouwsten het kennispallet waarover een wijkteam kan beschikken. Het document heeft als doel om de bouwstenen in de praktijk te blijven ontwikkelen. Wil je meer informatie of ondersteuning bij de toepassing ervan? Neem contact op via de mail

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.