Naar hoofdinhoud Naar footer

Geheimhouding en privacy van gegevens

Met wat voor soort situaties krijgen begeleiders te maken in de praktijk, als het gaat om geheimhouding en privacy van gegevens? Hieronder vind je een praktijkvoorbeeld.

Een voorbeeld uit de praktijk

Thomas is persoonlijk begeleider op een woongroep en heeft daar een goed contact met de ouders en andere familieleden van Stijn, een 16-jarige jongen met een matige verstandelijke beperking. Stijn krijgt vaak bezoek van zijn familie. Op een dag vraagt een tante van Stijn aan Thomas of zij even in het cliëntdossier van haar neef mag kijken. Ze vindt hem vandaag erg onrustig en vraagt zich af of hierover misschien iets in de dagrapportage is opgenomen. Thomas moet de tante helaas teleurstellen, want hij weet dat zij niet in het dossier mag kijken. Ze heeft namelijk geen inzagerecht. De ouders van Stijn hebben dat wel. Thomas laat de tante dit weten. Zij vraagt vervolgens of hij haar wel iets kan vertellen over Stijn, waarom hij zo onrustig is. Thomas weet dat hij ook op deze vraag niet zomaar antwoord mag geven, hij kan namelijk per ongeluk iets vertellen dat onder de geheimhoudingsplicht van een persoonlijk begeleider (zorgverlener) valt. Thomas denkt even na en geeft de tante wat algemene informatie over Stijn en zegt verder nog dat de tante met de ouders kan praten, als ze meer zou willen weten over Stijn. Wat vindt Stijn hiervan, hij kan toestemming geven om de informatie geven. Alles wat je hoort, valt onder de geheimhoudingsplicht. Algemene informatie valt dus ook onder geheimhoudingsplicht.

Wat weet jij over geheimhoudingsplicht? 

Als zorgmedewerker krijg je te maken met persoonlijke informatie over je cliënten. Denk aan informatie op papier, digitaal of gegevens die iemand in een gesprek deelt. Met deze informatie moet je vertrouwelijk omgaan. Nu is het zo dat de wetgever heeft geregeld dat je sommige gegevens, onder bepaalde voorwaarden, wél met anderen mag delen. In de FAQ’s vind je vragen over je geheimhoudingsplicht en praktijksituaties.

Welke informatie mag je doorgeven en welke niet?

Je vindt hier een infographic om je wegwijs te maken en om je collega's aan het denken te zetten. Download de interactieve infographic (pdf) en printversie van de infographic (pdf) onderaan de pagina.

Downloads