Naar hoofdinhoud Naar footer

Dit vinden cliënten belangrijk: oog voor de totale mens

Gepubliceerd op: 14-10-2023

Als totaal mens worden gezien, is belangrijk voor cliënten. Dit betekent dat er ook oog moet zijn voor talenten, dromen en ontwikkeling. En alles wat er nodig is voor een fijn leven. Daarnaast vraagt het om niet langer vanuit het eigen aanbod uit te gaan. In dit artikel lees je hoe je dat kunt doen.

Een IQ-test kan helpen om iemands niveau in te schatten. Maar een mens is zoveel meer dan dat. Iedereen ontwikkelt zich immers. Daarom is het vervelend als zo'n momentopname je blijft achtervolgen. Zo vertelt ervaringsdeskundige Sagar: ‘Wat ik jammer vind is dat je één keer een IQ-test krijgt en dat dat dan als je intelligentie wordt gezien voor de rest van je leven. Ik vind dat het mogelijk moet zijn om vaker een IQ-test te doen.’ 

Lees Sagars verhaal

 ‘Ik ben niet alleen beperkt, ik kom ook veel moois brengen’

Ook erkend worden om talenten vinden cliënten belangrijk. Zo vertelt een ervaringsdeskundige: ‘Wat ik jammer vind is dat de nadruk zo vaak ligt op de beperking. Dat zie je bijvoorbeeld aan de Participatiewet. Terwijl ik zoveel te geven heb. Als ervaringsdeskundige werk ik voor verschillende organisaties. Ik kom ook iets moois brengen waar organisaties wat aan hebben.’

‘Ondersteuningsplannen moeten uitgaan van wat iemand wél kan’

Een andere ervaringsdeskundige vertelt dat iedereen het recht moet hebben om zich te ontwikkelen. ‘Als Nederland vindt dat iedereen mee moet kunnen doen, is daar een hele slag te maken. Mensen met een beperking worden bijvoorbeeld veel te gauw afgewimpeld. Het gaat er ook om dat je de kans krijgt om je te ontwikkelen. Daarnaast zijn ondersteuningsplannen te veel gericht op problemen. Ondersteuningsplannen moeten uitgaan van wat iemand wél kan.’ 

Lees hier het artikel over de Grote Methodiekengids voor meer kennis over verschillende methodieken en vervolgstappen. 

De Academie voor Zelstandigheid heeft een opleidingsaanbod voor mensen met een beperking. Zo kunnen mensen het online Ontwikkelingsgerichte Dagbestedingsprogramma volgen. 

 De overheid heeft samen met partners drie erkende opleidingen ontwikkeld voor mensen met een beperking. Het gaat om de: opleiding assistent groenvoorziening, assistent logistieke dienstverlening of assistent facilitaire dienstverlening. Wil jouw organisatie ook zo'n opleiding aanbieden?  

In het project ‘Samen op weg’ van Pameijer worden sociale rollen heel bewust ingezet. Deze rollen zijn belangrijk om gewoon mee te kunnen doen. Mensen met een beperking willen graag gezien worden in een rol. En niet steeds weer als een cliënt. Het gaat niet alleen om één keer per week zwemmen. Maar bijvoorbeeld ook om lid worden van een zwembadvereniging. Projectleider Jack Vermeulen: ‘Een rol geeft de mogelijkheid om andere mensen te leren kennen. Of om iets nieuws te leren.’ 

Meer weten?

Woon-werkorganisatie Urtica neemt de hele mens als uitgangspunt. Daarbij richten zij zich onder andere op de handelingsimpuls. Het is het eigene van iemand dat zichtbaar wordt in handelingen. Dit eigene ervaren anderen soms als storend. Terwijl er juist een kwaliteit onder zit. Deze kun je ontdekken door op een niet-oordelende manier te kijken. Ook aan de slag met de handelingsimpuls? Bekijk dan het stappenplan op pagina 3 van de handleiding ‘Bevorderen initiatief cliënt’ van de Academie voor Ervarend Leren.

Meer weten?

  • Lees het artikel We willen aansluiten op de ander. In dit artikel vind je ook de link naar het handboek van Urtica ‘Inclutrain'. Hierin staat beschreven hoe Urtica de handelingsimpuls meeneemt in beroepsontwikkeling. 

Daar helpt het model ‘Positieve gezondheid’ bij. Door je te richten op 6 aandachtpunten.Namelijk:

  1. Ik voel me gezond en fit
  2. Ik voel me vrolijk
  3. Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  4. Ik geniet van mijn leven
  5. Ik heb goed contact met ander mensen
  6. Ik kan goed voor mezelf zorgen. 

Bij Pluryn werken ze met het Toekomstplan. Met het Toekomstplan helpen zij om de dromen en ideeën van cliënten waar te maken. Dit is een stuk aantrekkelijker voor cliënten dan het normale ondersteuningsplan. Met het Toekomstplan helpen zij om de dromen en ideeën van cliënten waar te maken.

Meer weten?

Zet als organisatie je eigen methode voor ondersteuningsplannen opVervolgens kun je die testen. Bekijk hiervoor de handreiking ondersteuningsplannen. Hierin staan alle kenmerken genoemd waar het ondersteuningsplan aan moet voldoen. Zo is het belangrijk dat het ondersteuningsplan over alle levensgebieden gaat. 

Deel deze pagina via: