Naar hoofdinhoud Naar footer

Tip: zo bewaak je bijzondere persoonsgegevens van cliënten

Gepubliceerd op: 18-02-2021

Hoe zorg je ervoor dat je zo min mogelijk inbreekt op de persoonlijke leefsfeer van mensen met een verstandelijke beperking? Hoe ga je om met (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten? Jurist Monica de Visser beschrijft hoe je vanuit de Privacywetgeving hiermee om kan gaan.

Wat zijn persoonsgegevens volgens de wet?

Wat zijn persoonsgegevens volgens de wet? De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (een mens). Bijvoorbeeld een naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer. Daarbij gaat het niet alleen om informatie in geschreven tekst, maar ook in beeld en geluid. Identificeerbaar betekent dat rekening moet worden gehouden met alle middelen waarvan in redelijkheid kan worden verwacht dat zij kunnen worden gebruikt om een persoon direct of indirect (in combinatie met andere gegevens) te identificeren.  

Voorbeelden van persoonsgegevens

  • naam
  • adres en woonplaats van een cliënt
  • filmbeelden in verband met het maken van een diagnose
  • mobiel telefoonnummer
  • persoonlijk e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens over iemand zijn:

  • gezondheid
  • godsdienst
  • ras

Hoe moeten we omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens van een cliënt?

Bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt. Maar wat is 'verwerking' eigenlijk? Het gaat om datgene wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals het opslaan van gegevens in een cliëntdossier of cliëntgegevens gebruiken voor kwaliteits- of tevredenheidsonderzoek.

Delen van persoonsgegevens

Voor het mogen verwerken van bijzonder persoonsgegevens zijn regels voor de zorginstelling van toepassing. De persoonsgegevens mogen alleen voor bepaalde doelen worden verwerkt en dan alleen nog met zo min mogelijke inbreuk op de privacy van een cliënt.

Voorbeeld voor begeleiders

Als begeleider rapporteer je dagelijks in het (digitale) dossier van een cliënt. Je beschrijft de voortgang van de gemaakte afspraken en bekijkt de doelen van de zorg aan een cliënt. Belangrijk is om alleen informatie vast te leggen die nodig is voor het bieden van goede zorg.

Privacyreglement

In een privacyreglement lees je hoe je binnen jouw zorginstelling moet omgaan met de bescherming van cliëntgegevens. Lees dit document als je te maken krijgt met vragen die de privacy van jouw cliënt aantasten.

Toestemming

Is het wettelijk verplicht om informatie te delen of heb je hier bijvoorbeeld toestemming voor nodig van een cliënt? Het antwoord op deze vraag is belangrijk voor begeleiders. Als je twijfelt, bespreek de situatie eerst met je leidinggevende of de juridische afdeling van jouw zorginstelling. De boodschap blijft: zorg ervoor dat je niet ‘zomaar’ cliëntgegevens verstrekt. Je kan jezelf daarbij de volgende vragen stellen:

  • Is het doel om informatie te delen in overeenstemming met het privacybeleid van jouw zorginstelling?
  • Is er voor de verzoeker ook een andere manier om aan de gewenste informatie te komen? 

Bron: KLIK

Laatst bijgewerkt op: 15-02-2024

Deel deze pagina via:

Contactpersoon