Naar hoofdinhoud Naar footer

Basale stimulatie

Gepubliceerd op: 28-10-2021

Basale Stimulatie is bedoeld ter ondersteuning van de persoon met een ernstige meervoudige beperking (EMB) in het samen zijn in het dagelijkse leven. Door grote afhankelijkheid zijn de begeleider en de persoon met EMB voortdurend verplicht om samen te werken en afstemming te vinden in dichte nabijheid. Ze zoeken samen een weg in de sensorische realiteit van alledag.

Samen een weg vinden

Samen zoeken naar een weg in de realiteit van alledag: het opstaan, de verzorging, de maaltijden, de rustpauzen, de verplaatsingen, de activiteiten en het slapengaan. 

Het is telkens weer afvragen en nagaan of de persoon met EMB alert is, of hij van zijn lichaam bewust is in de directe omgeving, op het verzorgingskussen, in zijn rolstoel, met een begeleider bij hem. Dit kan verschillen van moment tot moment. Met Basale Stimulatie worden verschillende zintuigen geprikkeld. 

YouTube video thumbnail

Basale Stimulatie leren 

Het Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie (VSBS) organiseert 3-daagse basis- en verdiepingscursussen Basale Stimulatie en geeft ook in-house opleidingen. Daarnaast organiseert het VSBS de lente- en herfstbijeenkomst rond inhoudelijke thema’s en neemt het deel aan internationale ontmoetingen met de internationale lesgevers Basale Stimulatie. Er zijn in Nederland al in verschillende organisaties basiscursussen Basale Stimulatie gegeven.

Hoe is het ontstaan?

Basale Stimulatie is ontstaan in de zorg voor personen met een ernstig verstandelijke beperking. Het is een methode om toe te passen in de dagelijkse zorg waarbij het contact met de persoon met EMB centraal staat. De Basale Stimulatie wordt in steeds meer landen toegepast, bij onder andere ouderen met dementie, bij comateuze patiënten en bij vroeggeborenen. Het berust op wetenschappelijke kennis over zintuigen en kennis uit de orthopedagogie en over het omgaan met mensen in bijzondere opvoedingssituaties. De theorieën die ten grondslag liggen staan op www.basale-stimulatie.be.

Casus

Bea is begeleider van Sanne, een cliënt met EMB. Bea merkt dat Sanne graag op de gang zit en vermoedt dat dit komt omdat er op de gang minder leefgeluiden zijn. Bea had hier in het begin wel wat moeite mee en wilde liever dat Sanne deel uitmaakte van de leefgroep. Dit maakte Sanne onrustig en zij bleef spanning opbouwen en roepen. Door de inzichten van Basale Stimulatie ziet Bea in dat het plekje op de gang Sanne goed doet en gaat hier meer genuanceerd mee om. Zou Basale Stimulatie ook iets voor jou zijn? 

Onderbouwing bruikbaarheid 

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Evidence based. Kennis op basis van bewijzen. 

Bronnen:
Nederlandstalige teksten over Basale Stimulatie kan je vinden op de website van het Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie.

Laatst bijgewerkt op: 12-12-2023 

Deel deze pagina via:

Soort

Behandeling

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder