Naar hoofdinhoud Naar footer

Basistest-set Fitheid ‘Bewegen is gezond’

Gepubliceerd op: 27-02-2019

Fysieke fitheid en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Bij een goede fysieke fitheid nemen gezondheidsrisico’s af en nemenwelbevinden en kwaliteit van leven toe.

De Kenniscollectie ‘Bewegen is gezond’ op de website van Koninklijke Visio maakt het mogelijk om de fitheid van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperkingen te meten.

Fitheid meten

Je kunt hiervoor gebruik maken van de fittesten en -metingen van de ‘Basistest-set Fitheid’. Deze test bevat alle informatie en is betrouwbaar bevonden (zie de publicaties van Aly Waninge), om te onderzoeken en meten hoe het gesteld is met de fysieke fitheid bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en/of zintuiglijke beperking. Denk daarbij aan componenten als lichaamssamenstelling, balans en uithoudingsvermogen. Je kunt direct met de test aan de slag. De fittesten en -metingen zijn ook heel geschikt om als jaarlijks screeningsinstrument in te zetten.

Onderdelen test fitheid

De Basistest-set Fitheid is op internet beschikbaar en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Plan van aanpak
  Overzicht hoe je de Basistest-set kunt gebruiken, inclusief tips voor opzet en uitvoering van onderzoek. Beantwoordt vragen als: Hoe is het gesteld met de fitheid van onze cliënten? Hoe kan ik de fitheid van mijn cliënt jaarlijks monitoren? Hoe kan ik de lengte van mijn cliënt, met (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking(en), betrouwbaar bepalen?’
 • Protocollen
  Bevatten specifieke meetmethodes toegespitst op de doelgroep en een beschrijving voor gebruik.
 • Scoreformulieren
  Om de uitkomsten van de fittesten en -metingen vast te leggen.
 • Stroomschema
  Geeft informatie over vervolgstappen op basis van de uitkomsten van de fittesten en -metingen.

Aanpak

Professionals waaronder persoonlijk begeleiders, fysiotherapeuten, bewegingsagogen en diëtisten kunnen via protocollen de fysieke fitheid van cliënten met meervoudige beperkingen monitoren. De protocollen vormen een onderdeel van de kenniscollectie die verder bestaat uit voorbeelden voor bewegen en implementatie van een gezonde leefstijl. Door testresultaten jaarlijks te bespreken in het multidisciplinair overleg, kun je tot vervolgstappen komen gebaseerd op kwantificeerbare bevindingen. De fittesten en -metingen vormen zo een leidraad voor het invullen van beweegactiviteiten samen met de cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger.

Wat levert het op?

De Basistest-set Fitheid geeft Inzicht in de fysieke fitheid (uithoudingsvermogen, balans en lichaamssamenstelling) en de gezondheid van een cliënt door de jaren heen. Een plotselinge ‘knik’ in de lijn leidt tot vroegtijdige constatering van de oorzaak (preventie). Een langzame achteruitgang kan aanleiding geven tot een indicatie voor fysiotherapie, bewegingsagogiek of diëtetiek of tot aanscherping van het beweegplan en/of voedingspatroon. Blijft de fitheid op hetzelfde niveau dan geeft dit de bevestiging om op de ingeslagen weg door te gaan.

Score Effectladder

Niveau 4: interventies met causale bewijskracht zijn bewezen effectief
Op niveau 4 van de effectladder is er sprake van een goed omschreven, theoretisch onderbouwde en in de praktijk getoetste aanpak, waarbij bovendien is aangetoond dat de interventie beter is dan 'geen interventie' en een 'andere interventie'.

Meer weten over de Effectladder en de scores? Ga naar de website van het NJi

Lees ook over leefstijl

Deel deze pagina via:

Soort

Zelftest

Taal

Nederlands