Naar hoofdinhoud Naar footer

Bevorderende en belemmerende factoren onder zorgprofessionals bij implementatie zorgtechnologie

Gepubliceerd op: 04-07-2024

De inzet van zorgtechnologie kan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Bijvoorbeeld als cliënten dankzij technologie zelfredzamer zijn en meer eigen regie hebben. Dan kunnen mensen met een beperking meer zelf doen en meer zelf kiezen. Problemen bij de implementatie of het in gebruik nemen van de technologie kunnen het moeilijk maken om zelfredzaamheid en eigen regie echt te vergroten.

Onderzocht is welke bevorderende en belemmerende factoren zorgprofessionals ervaren bij de implementatie van zorgtechnologie, zoals apps, sociale robots, sensoren en domotica. Bevorderende en belemmerende factoren gaan over wat wel en niet helpend is bij de ingebruikname. Hierbij is gekeken naar de zorgprofessional als gebruiker, de organisatie en de technologie. Scherp zijn en blijven op deze factoren helpt om de implementatie en het gebruik van technologie in de gehandicaptenzorg te verbeteren. 

Onderzoeksresultaten 

Als je kijkt naar de verschillende factoren, lijken ze heel logisch. Toch blijkt uit het onderzoek dat er lang niet in alle implementatietrajecten rekening wordt gehouden met factoren die heel logisch lijken. Denk bijvoorbeeld aan het op tijd betrekken van cliënten en naasten. Door te weten welke factoren er spelen, kun je daar actie op ondernemen. In de infographic zijn de kernboodschap en de belangrijkste onderzoeksresultaten in tekst en beeld weergegeven. In de infographic staat ook een link naar het volledige wetenschappelijke artikel.   

Download onderaan de pagina de infographic.  

Onderzoek binnen de Innovatie-impuls 

Deze resultaten zijn relevant voor iedereen die technologie in wil zetten als vast en waardevol onderdeel in de zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de innovatiemanager, de implementatiemedewerker, de projectmanager en de zorgbegeleider. Het onderzoek dat in de Innovatie-impuls gedaan wordt naar de implementatie en toegevoegde waarde van de gekozen technologieën draagt bij aan de verdere wetenschappelijke onderbouwing van de inzet van technologie in de gehandicaptenzorg.

Dit onderzoek is uitgevoerd in de Innovatie-impuls 1 en is onderdeel van de Innovatie-Route. De Innovatie-impuls is een programma van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, en wordt uitgevoerd door Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp. In de Innovatie-impuls 1 is nog meer onderzoek gedaan naar de implementatie en toegevoegde waarde van technologie in de gehandicaptenzorg. Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Infographic

Soort kennis

Onderzoekskennis

Programma's / projecten

Innovatie-impuls