Naar hoofdinhoud Naar footer

CABRIO-training: als transdisciplinair team samenwerken

Gepubliceerd op: 01-04-2022

Het onderzoeksnetwerk Samen Werken, Samen Leren ontwikkelde in de afgelopen vier jaar een training voor onderzoeks- en ontwikkelteams om het samenwerken tussen mensen met ervaringskennis, professionele- en wetenschappelijke kennis te verbeteren.

De CABRIO-training helpt teams om zo goed mogelijk samen te werken rond een onderzoek of in een project. Een kenmerk is dat deze teams altijd bestaan uit een groep mensen met verschillende achtergronden, met en zonder beperking. Mensen met ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, mensen met wetenschappelijke kennis (junior en senior wetenschappers) en mensen met praktijkervaring (diverse professionals). Sommige mensen combineren deze vormen van kennis omdat ze bijvoorbeeld zelf een beperking hebben en ook onderzoeker zijn. De training is niet gericht op het opleiden van ervaringsdeskundigen, maar juist op het volledige team. De training ondersteunt de samenwerking tussen deze verschillende mensen. 

De modules

De CABRIO-training kent zes aparte onderdelen die modules heten. Je volgt de training in zijn geheel of een losse module. De modules zijn:

 1. Samenwerking (in onderzoek)
 2. Reflecteren (nadenken over jezelf, samen nadenken over een situatie of project, en hiervan leren)
 3. Communiceren en rapporteren
 4. Creatieve onderzoeksmethoden
 5. Analyseren (heel precies onderzoeken)
 6. Multi-zintuiglijk presenteren (zorgen dat de boodschap op meerdere manieren ontvangen kan worden, zoals bijvoorbeeld horen, zien of voelen)

Heb je interesse in een CABRIO-training? Stel dan je vraag aan het CABRIO-team. Je neemt hiervoor contact op met het CABRIO-team. De mensen van het CABRIO-team bekijken samen met je wat jouw vraag precies inhoudt en afhankelijk van de vraag, wordt er bepaald of een CABRIO-training iets kan betekenen. Zo ja, dan biedt het CABRIO-team een training op maat aan, gebaseerd op de zes bovenstaande modules. Voordat de training start, maak je afspraken met het CARBIO-team over onder andere de datum en de kosten. Vervolgens start de training en krijg je tijdens de training een werkboek, die ook als pdf beschikbaar is. 

Casus

Mika start een onderzoek en vindt de bijdrage van de ervaringsdeskundige noodzakelijk voor een goed en betrouwbaar proces en resultaat. Ze heeft alleen nog niet eerder samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Hoe doe je dat goed?

Ervaring van de gebruikers

Deelnemers komen met veel verschillende vragen bij het CABRIO-team. Het team probeert het aanbod te laten aansluiten bij de vragen die binnenkomen. Voorbeelden van vragen die gesteld zijn ‘Het loopt niet zo goed in ons project. De ervaringsdeskundigen voelen zich niet gehoord. De onderzoekers hebben stress over de einddatum. Wat we denk ik hard nodig hebben is een soort teamdag. Willen jullie die voor ons begeleiden zodat we uit deze moeilijke situatie komen?’. Maar ook 'We willen de deelnemers binnen ons team uitbreiden en ook ouders betrekken bij ons project. Wil je ons helpen om de start te organiseren?’ en 'Wij zijn als onderzoekers niet goed opgeleid en voorbereid om inclusief onderzoek (onderzoek waarin onderzoekers, zorgmedewerkers en mensen met verstandelijke beperking samenwerken) goed vorm te geven. We hebben heel veel vragen over hoe we dit het beste kunnen doen. Kun je ons hierbij coachen?’ zijn vragen die worden gesteld en die het CABRIO-team beantwoord. 

Wil je weten hoe een CABRIO-training wordt ervaren? Lees de ervaringen.

Aan de slag 

CABRIO staat voor: 

 • Communicatie & contact
 • ​Van A tot Z samen
 • Belonging. Belonging is een Engels woord dat niet alleen staat voor erbij horen, maar ook nodig zijn: betrokken zijn bij onderzoek waaraan je meewerkt en van elkaar leert
 • Rust en tijd. Ruimte maken voor elkaars wensen, grenzen en tempo
 • Interesses & talenten ontdekken bij elkaar
 • Oké. Het is oké om fouten te maken, om zoekend te zijn, om te mogen ontdekken met een open blik

Samenvatting

De doelgroep

 • Trans-disciplinaire teams waar mensen met verschillende vormen van kennis samenwerken

Gebruikers 

 •  Trans-disciplinaire teams waar mensen met verschillende vormen van kennis samenwerken

Situatie

 • Bij handelingsverlegenheid, onzekerheid om gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid en/of concrete vragen of moeilijkheden binnen de (geplande) samenwerking

Training nodig

 • Het product is een training. Deze wordt gegeven door trainers die speciaal voor de CABRIO-training zijn opgeleid. Sommige trainers hebben ervaringskennis, anderen professionele- en/of wetenschappelijke kennis. Meestal werken de trainers in tweetallen.

Product getest

 • De afgelopen jaren is de CABRIO-training gegeven, getest, geëvalueerd en bijgestuurd.

Kosten

Onderbouwing

Over de onderbouwing

De Cabriotraining is opgebouwd op een iteratieve manier. Dat wil zeggen dat we alles “al evaluerend” en bijsturend hebben opgebouwd. Dat is beschreven in dit Engelse artikel (gratis download). 

In het artikel is te lezen dat we de CABRIO-training gebouwd hebben zoals je een brug bouwt terwijl je er zelf op loopt. Beetje bij beetje en altijd in goede afstemming, controlerend of we in balans waren met vraag en aanbod en of het goed en veilig voelde. Vanaf 2022 zijn we met elkaar - binnen onze Cabriobende - en met de mensen die we ontmoeten in onze training, verder aan het onderzoeken wat de meerwaarde en de effecten zijn. Het is nog te vroeg om hier staalharde antwoorden over te delen. Wat we wel kunnen delen is dat de extra waarde vooral in het proces van beide kanten leren zit. Er is al een stap vooruit gezet naar gelijkwaardige samenwerking in transdisciplinaire teams. Door ruimte te maken voor gesprek, voor reflectie en voor samen leren, en door heel goed aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben. Dus de zin van de Cabriotraining zit hem in de ontmoeting en de tijd die wordt genomen om met elkaar het META-gesprek aan te gaan: het gesprek over hoe wordt samengewerkt, en waar ruimte voor positieve verandering zit.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het programma Gewoon Bijzonder, gefinancierd door ZonMw

Bruikbaarheid

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 

Bronnen

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met het CABRIO-team: mail

Lees meer

Laatst bijgewerkt op: 01-12-2023 

Deel deze pagina via:

Soort

Training

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder