Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen werken, samen leren

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Onderzoeksnetwerk 'Samen Werken en Samen Leren' nam je via vlogs en logboeken mee op de tocht door alle netwerken van Gewoon Bijzonder. Daarbij ontwikkelden en gaven ze trainingen over hoe je mensen met een beperking meer kunt betrekken binnen een onderzoek. Deze kennis deelden ze elke maand via een vlog.

YouTube video thumbnail

Wat onderzocht het netwerk en waarom?

Als we nagaan wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten binnen projecten oplevert, dan kunnen we dit voor projectleden met en zonder beperking beter vormgeven. 

Welke impact heeft het trainen en coachen van teamleden? Hoe brengen we de meerwaarde in kaart? 'Samen Werken Samen Leren' bezocht elk Gewoon Bijzonder-netwerk en gaf projectleden training en coaching op maat over samenwerking met een beperking in hun project.

Hoe verliep het onderzoek 

Het project startte op 1 januari 2016 en het duurde 5 jaar. Sofie Sergeant en Henriëtte Sandvoort namen je mee in het onderzoek en vlogden erover op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Impact onderzoek

Het netwerk betrok drie gebruikersgroepen (mensen met een beperking, begeleiders en onderzoekers) vanaf het begin bij het maken van de vlogs. Het (onderzoeks)project werd uitgevoerd door Disability Studies in Nederland (DSiN)Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking en de LFB

Via vlogs deelden Sofie en Henriëtte hun bevindingen gedurende het onderzoek. Hierdoor kreeg je een transparant beeld van waar ze tegenaan liepen en hoe je mensen met een beperking in onderzoek kunt betrekken. 

In de evaluatie bekeek Sofie Sergeant wat participatie van mensen met een beperking opleverde voor het project, de projectleden met en zonder beperking én voor het totale programma van Gewoon Bijzonder. De vlogs blijven online beschikbaar.

Eindproduct: CABRIO-training: als transdisciplinair team samenwerken

Het onderzoeksnetwerk Samen Werken, Samen Leren ontwikkelde in de afgelopen vier jaar een training voor onderzoeks- en ontwikkelteams om het samenwerken tussen mensen met ervaringskennis, professionele- en wetenschappelijke kennis te verbeteren. De CABRIO-training helpt teams om zo goed mogelijk samen te werken rond een onderzoek of in een project. Ga naar de CABRIO-training. 

Wie zijn de onderzoekers?

Projectleider

  • Sofie Sergeant

Co-onderzoekers

  • Henriëtte Sandvoort

Meer informatie: