Naar hoofdinhoud Naar footer

Huisvesting en domotica

Gepubliceerd op: 09-06-2022

Er is een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met lichamelijke beperkingen. Met de handreiking Toegankelijkheid en handreiking Toezichthoudende huisautomatisering kun je je als begeleider inlezen in het thema toegankelijkheid van de huisvesting van mensen met beperkingen.

Handboek Toegankelijkheid

Het handboek Toegankelijkheid bevat een gebruikswijzer met de richtlijnen waar een toegankelijke openbare ruimte aan moet voldoen. Daarnaast is opgenomen wie op welk moment in het planvormingsproces verantwoordelijk is voor dit thema, zodat toegankelijkheid een duidelijke plek in de organisatie krijgt.

Download het handboek Toegankelijkheid (pdf) onderaan de pagina. 

Handreiking Toezichthoudende domotica

In een publicatie van VUMC worden voor- en nadelen van domotica beschreven, inclusief de keerzijde die woonhuisautomatisering in zich kan hebben.

Download de handreiking Toezichthoudende domotica (pdf) onderaan de pagina. 

Casus

Er komt nieuwbouw. Begeleiders worden gevraagd mee te denken over de wensen en eisen ten aanzien van de woningen. Zijn er voorbeelden waaraan een woning voor cliënten zou moeten voldoen?

Doelgroepen en thema's

Doelgroepen

  • Ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen
  • Ouderen met ernstige meervoudige beperkingen
  • Ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Ouderen met psychogeriatrische problematieken

Lees hier meer over doelgroepen ouderen

Thema's

  • Materieel welbevinden

Lees hier meer over de thema's 

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Beoordeling:

Het overzicht van Sius (voorheen de Lichtenvoorde) lijkt een goed overzicht te bieden. Wel is het onduidelijk onduidelijk of de informatie compleet is. Bevat enkele zeer bruikbare checklists in de bijlagen. Bron: Bundel Opleiden en Leren ouder wordende cliënt in de gehandicaptenzorg. Pag 15.

Deze tool is onderdeel van Leidraad Oud en Gelukkig.

Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands