Naar hoofdinhoud Naar footer

Lifewise biedt de houvast voor begeleiders

Gepubliceerd op: 27-10-2021

Lifewise is een methodisch kader voor begeleiders die werken met mensen met een LVB in een grote stad.

Lifewise is een methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een LVB in een grote stad. Vaak is er bij hen sprake van complexe, bijkomende problematiek, waaronder middelengebruik en verslaving. Lifewise kan houvast bieden aan begeleiders. 

Begeleiding naar een zelfstandig leven

Lifewise bestaat uit 4 pijlers en 16 handvatten voor de dagelijkse praktijk. De pijlers vormen de hoekstenen van begeleiding: stabiliseren, ontwikkelen, verbinden en inbedden. Hiermee wordt een cliënt begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk leven waarin minder sprake is van probleemgedrag, zoals middelengebruik of verslaving. 

Download het rapport LifeWise (pdf) onderaan bij downloads. 

Casus

Steffie werkt als begeleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg in Amsterdam. Een grote stad die enerzijds veel te bieden heeft, maar tegelijkertijd ook veel valkuilen kent voor haar cliënten. Daar heeft Steffie het soms wel moeilijk mee. Ze wil haar cliënten natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden, maar hoe? Welke methodiek zou Steffie hierin kunnen ondersteunen?

Fase van verslaving

Fase

  • Geen gebruik
  • Eerste kennismaking
  • Experimenteel gebruik
  • Geïntegreerd gebruik
  • Lichte/matige stoornis
  • Matige/ernstige stoornis

Lees meer over de fasen

Onderbouwing bruikbaarheid

Practice-based kennis en research-based. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Beoordeling

Lifewise is ontwikkeld door Middin en Cordaan, bedoeld ter ondersteuning van begeleiders van mensen met een LVB in een grote stad. Het is ontwikkeld op basis van onderzoek van het VUMC (Vrije Universiteit Medisch Centrum) in Amsterdam, naar de ervaringen van zowel cliënten als begeleiders. Uit onderzoek naar het gebruik van Lifewise blijkt dat het begeleiders een kompas biedt die hen helpt keuzes te maken in hun werk. Bron: LifeWise.

Deze tool is onderdeel van Leidraad LVB in het vizier.

Leidraad LVB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Methode

Taal

Nederlands