Naar hoofdinhoud Naar footer

Lijst met lichamelijke verklaringen voor probleemgedrag

Gepubliceerd op: 21-07-2022

Op de site van het CCE kun je zoeken op klacht of op aandoening in de top 70 lijst van meest belangrijke aandoeningen in relatie met probleemgedrag.

De top 70 lijst bevat een selectie uit de vele duizenden aandoeningen die een mens kan hebben. De lijst is gemaakt op basis van kennis van een aantal gekozen artsen voor verstandelijk gehandicapten (artsen VG) en informatie uit medisch-wetenschappelijk onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt op de website van het CCE zoeken op een lichamelijke klacht of aandoening in de top 70 lijst van de meest belangrijke aandoeningen in combinatie met probleemgedrag.

Casus

Imme zit niet lekker in haar vel, ze is boos en bijt op haar hand. Om een somatische oorzaak op te sporen of uit te sluiten kun je de Top 70 lijst met mogelijke oorzaken bekijken. Hierin kun je gericht onderzoek doen. Zo heeft Imme last van brandend maagzuur. De behandeling start en Imme knapt er flink van op. 

Onderbouwing bruikbaarheid website

Research based en evidence based. Kennis op basis van onderzoek en werkzaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking, onder wie ook mensen met EMB. 

Beoordeling

De top 70-lijst is gebaseerd op de expertise van een geselecteerde groep artsen voor verstandelijk gehandicapten (artsen VG) gecombineerd met de kennis uit medisch-wetenschappelijke onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking. In een enquête werd aan 17 ervaren artsen VG gevraagd mee te werken aan het opstellen van een lijst met somatische aandoeningen welke probleemgedrag kunnen veroorzaken of in stand houden. Na het opstellen van een conceptlijst op basis van de ICD-10 systematiek, werd aan de artsen VG gevraagd welke aandoeningen zij misten en welke aandoeningen niet op de lijst hoorden te staan. De selectiecriteria waren als volgt:

  • De aandoening komt vaak voor (evidence based/ uit eigen ervaring) bij mensen met een verstandelijke beperking of wordt gemakkelijk over het hoofd gezien.
  • De aandoening kan gepaard gaan met probleemgedrag (evidence based/ uit eigen ervaring)
  • ‘Uit eigen ervaring’ geldt als een belangrijk selectie onderdeel.

Van veel somatische problematiek is nog niet wetenschappelijk onderzocht hoe vaak deze voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking en wat de invloed op de kwaliteit van leven is. Terwijl de artsen VG de indruk hebben dat bepaalde aandoeningen of vaker voorkomen of invloed uitoefenen op het gedrag of beide. Bron: CCE.

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier.

Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Leidraad

Taal

Nederlands