Naar hoofdinhoud Naar footer

Methode SumID-Q

Gepubliceerd op: 06-04-2021

De SumID-Q is een methodiek voor begeleiders en behandelaren om risico’s van middelengebruik, middelengebruik en de gevolgen ervan in kaart te brengen.

Tot voor kort was het moeilijk om middelengebruik bij mensen met een LVB goed in kaart te brengen. Er waren simpelweg geen goede methodieken hiervoor beschikbaar. Om deze reden is de SumID-Q ontwikkeld. SumID-Q staat voor ‘Substance use and misuse in Intellectual Disability – Questionnaire’.

De SumID-Q is een methodiek specifiek ontwikkeld voor mensen met een LVB, bedoeld om risicofactoren, middelengebruik en gevolgen van middelengebruik in kaart te brengen. De opzet van de SumID-Q zorgt ervoor dat begeleiders op een prettige manier in gesprek kunnen komen over middelengebruik. Daarmee legt het de basis voor verdere begeleiding en behandeling.

Casus

Rozemarijn werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in een LVB-FACT team. Een vorm van intensieve begeleiding van volwassenen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek die zelfstandig wonen.

Veel van haar cliënten gebruiken middelen. Rozemarijn zou graag een methodiek gebruiken om dat goed in kaart te brengen. Op basis daarvan kan zij dan namelijk samen met haar collega’s een begeleidingsplan opstellen. Welke methodiek zou zij kunnen gebruiken om middelengebruik in kaart te brengen?

Fase van verslaving

Fase

  • Geen gebruik
  • Eerste kennismaking
  • Experimenteel gebruik
  • Geïntegreerd gebruik
  • Lichte/matige stoornis
  • Matige/ernstige stoornis

Lees meer over de fasen

Onderbouwing bruikbaarheid

Evidence-based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid. 

Beoordeling

De SumID-Q is ontwikkeld door professionals van Tactus Verslavingszorg, Aveleijn en de Radboud Universiteit. Het is gefinancierd door een subsidie van ZonMW. Uit onderzoek blijkt dat de methodiek cliëntvriendelijk is en informatieve gesprekken oplevert. De resultaten die eruit voortvloeien zijn betrouwbaar en leveren dus een goed beeld op van het middelengebruik van cliënten met een LVB.

Deze tool is onderdeel van Leidraad LVB in het vizier.

Leidraad LVB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Methode

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands