Naar hoofdinhoud Naar footer

Practice-based methode voor begeleiding bij rouw en verliesverwerking

Gepubliceerd op: 01-04-2015

Ook cliënten met een (zeer) ernstige visuele en verstandelijke beperking krijgen in hun leven te maken met verlieservaringen. Te denken valt aan het wegvallen of overlijden van familie, van medecliënten of aan het vertrek van begeleiders.

Daarnaast kan echter, net als bij verstandelijk ontwikkelde slechtziende mensen, ook het verlies van belangrijke vaardigheden of functies leiden tot rouwreacties. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt een deel van zijn zelfstandigheid verliest, afhankelijker wordt van de begeleiders, niet meer naar zijn werk of naar de dagbesteding kan en soms zelfs moet verhuizen naar een woning waar meer adequate zorg verleend kan worden.

Is er sprake van verliesverwerking?

Onderzoek toont aan dat ook bij zeer ernstig (visueel en) verstandelijk beperkte cliënten sprake kan zijn van het ervaren en dus ook het verwerken van verlies. Dat moeilijk leesbaar gedrag of veranderend gedrag veroorzaakt kan worden door een verlieservaring, is niet het eerste waar begeleiders en behandelaars aan denken. Zeker niet doordat uitingen van het verlies ook (veel) later zichtbaar kunnen worden dan het moment waarop het verlies optreedt.

Herkennen van signalen en behandelen

Bartiméus heeft een e-learning ontwikkeld om de signalen van verliesverwerking te herkennen. Deze komt binnenkort beschikbaar. Ook is een methode ontwikkeld om mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking te begeleiden bij het verwerkingsproces. De methode geeft concreet aan hoe cliënten behandeld en begeleid kunnen worden.
Download de methode om je cliënt te kunnen begeleiden bij het verwerken van verlies (pdf)

Voor meer informatie en tips kun je contact opnemen met Rianne Vermeulen, gedragsdeskundige bij Bartiméus: rvermeulen@bartimeus.nl
De methode is practice-based onderbouwd, voor geïnteresseerden is het onderzoeksverslag (pdf) te downloaden.

Interventies gebruikt door Visio

Visio past voor deze doelgroep (tevens) de volgende interventies toe:

  • Methode Urlings, respectvolle begeleiding van oudere en dementerende mensen met een verstandelijke beperking.
  • Methode “Doodgaan hoort bij het leven”
  • Methode Levensboek

Daarnaast kent Visio een overzicht van relevante literatuur en mogelijk toepasbare interventies bij rouw- en stervensbegeleiding. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Expertisegroep Psychosociaal: expertisegroep_psychosociaal@visio.org

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Bartiméus

Auteur

H. Hokke, W. v.d. Kaaden, R. Vermeulen, B. Wesselink