Naar hoofdinhoud Naar footer

Multidimensionele familie therapie (MDFT)

Gepubliceerd op: 06-04-2021

Laatst bijgewerkt op: 22-04-2023

Multidimensionele familie therapie (MDFT) is een gezinstherapie met bemoeizorg voor jongeren en hun gezin van herkomst (12 tot 23 jaar) bij wie sprake is van meervoudig probleemgedrag.

Multidimensionele familie therapie (MDFT) is een behandelinterventie voor jongeren (12 tot 23 jaar) bij wie sprake is van meervoudig probleemgedrag. Dat kan bijvoorbeeld middelengebruik zijn, maar ook delinquentie of spijbelen. Vaak is er bij hen ook sprake van psychische klachten, zoals bijvoorbeeld angst- of stemmingsklachten (internaliserende klachten) of gedragsproblemen of agressie (externaliserende klachten. MDFT is een vorm van systeemtherapie. Dit betekent dat ouders intensief betrokken worden in het proces omdat het gezin kan helpen bij verandering.

MDFT voor jongeren met een LVB

MDFT is aangepast voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Behandelafspraken zijn bijvoorbeeld korter en belangrijke informatie wordt meerdere keren herhaald en geoefend. Het MDFT protocol voor jongeren met een LVB is inhoudelijk identiek aan het reguliere protocol, maar er wordt uitgebreid stilgestaan bij wat een LVB doet met een jongere en zijn omgeving.

MDFT-therapeut

MDFT wordt uitgevoerd door een geschoolde MDFT-therapeut. In de behandeling worden naast jongere en ouders vaak ook belangrijke anderen betrokken. Dit kunnen familieleden of vrienden zijn, maar bijvoorbeeld ook begeleiders vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg, als de MDFT therapeut dit belangrijk vindt.

Casus

Robert (16 jaar) woont bij zijn ouders. Hij blowt elke dag. Hij is somber en passief. Robert spijbelt steeds vaker en ook thuis komt hij tot niks. Tot wanhoop van zijn ouders, die er regelmatig over in discussie gaan met Robert. De ouders van Robert kloppen aan voor hulp. Zij zijn kort geleden gescheiden, maar maken zich allebei zorgen om Robert. Zij zouden graag zien dat hij stopt met blowen en weer naar school gaat. Robert zelf wil dat zijn ouders hem wat meer met rust laten. Hij is al 16! Welke vorm van hulpverlening zou passend zijn in deze situatie?

Onderbouwing bruikbaarheid

Research-based kennis. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Beoordeling

MDFT is een effectieve behandeling voor jongeren zonder LVB. Het vermindert middelengebruik en probleemgedrag en draagt bij aan een verbetering van het gezinsfunctioneren. Aangezien het MDFT-protocol voor jongeren met een LVB inhoudelijk identiek is aan het reguliere protocol, wordt verwacht dat MDFT ook voor jongeren met een LVB een effectieve behandelinterventie is. 

Momenteel wordt er onder leiding van Pluryn en met consultatie van Tactus Verslavingszorg een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van MDFT in het verminderen van middelengebruik en het behandelen van verslavingsproblematiek bij jongeren met een LVB. Dit project wordt deels gefinancierd door het Couveefonds, St. Vermogensbeheer Hoogeland Zorg en het Vaillantfonds. Bron: Stichting Jeugdinterventies

Deze tool is onderdeel van Leidraad LVB in het vizier.

Leidraad LVB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Methode

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder