Naar hoofdinhoud Naar footer

Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen NTZ

Gepubliceerd op: 26-05-2021

Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) informeert over onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van theorie en modellen. Er staan regelmatig onderzoeksresultaten in over mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

In het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) vind je informatie over wetenschappelijke èn praktijkstudies uit Nederland en Vlaanderen die van belang zijn voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. Ook verschijnen artikelen over ontwikkelingen op het gebied van theorieën, modellen, methoden en instrumenten.  Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. De volgende rubrieken komen aan bod:

 • verslagen van wetenschappelijk onderzoek en van praktijkonderzoek;
 • samenvattingen van promotie onderzoek uit Nederland en Vlaanderen; 
 • samenvattingen van internationale publicaties;
 • boekbesprekingen;
 • berichten over studiedagen en andere belangrijke evenementen;
 • een opiniebijdrage; 
 • overzicht van recent verschenen boeken.

Voorbeeld artikel 

Wat is het effect van de CRDL op de alertheid en gerichtheid, het initiatief tot interactie en de stemming van mensen met een ernstig meervoudige beperking tijdens interacties met hun moeders? 

Lees het artikel over de CRDL

 Let op: hiervoor is een abonnement nodig.

Het tijdschrift NTZ publiceert resultaten van wetenschappelijk en praktijkonderzoek over mensen met verstandelijke beperkingen in het algemeen. Onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan effectieve zorg (evidence based). Juist voor mensen met EMB is het belangrijk dat er onderzoek komt naar de effectiviteit van methodieken. Hoe krijgen we meer aandacht voor onderzoek over mensen met EMB?​

Thema's

Thema's

 • emotioneel welbevinden
 • interpersoonlijke relaties
 • lichamelijk welbevinden
 • persoonlijke ontwikkeling
 • rechten
 • sociale inclusie
 • zelfbepaling

​Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid van het tijdschrift

Practice based, research based en evidence based. 

In het tijdschrift wordt met name kennis gedeeld die gebaseerd is op onderzoek en gedocumenteerde praktijkervaringen. Er is daarbij aandacht voor de inzet van deze kennis in de praktijk.

Beoordeling

In NTZ verschijnen artikelen over onderzoek op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking, die in de praktijk ook bruikbaar kunnen zijn voor mensen met EMB. Regelmatig verschijnt er een artikel over mensen met EMB. Bron: NTZ

Deze tool is onderdeel van Leidraad EMB in het vizier.

Leidraad EMB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Deel deze pagina via:

Soort

Boek

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

NTZ