Naar hoofdinhoud Naar footer

Ouders voor Ouders: een luisterend oor voor en door ouders en verwanten van mensen met een beperking

Gepubliceerd op: 12-07-2021

Ouders voor Ouders brengt ouders en verwanten met elkaar in contact. Om hun hart te luchten, leuke en minder leuke ervaringen te delen of vragen te stellen. Het kan soms fijn zijn om met iemand te praten die uit eigen ervaring herkent en begrijpt waar je het over hebt. In het projectplan vind je praktische stappen om dit initiatief in jouw eigen organisatie op te zetten.

Bij Ouders voor Ouders kan een ouder of verwant van een cliënt met een beperking in contact komen met een andere ouder of verwant uit de pool. Dit kan per telefoon, WhatsApp, face-to-face of per mail. Naast ouders zitten ook broers, zussen en andere familieleden in de pool.

Projectplan

Als je aan de slag wilt gaan met Ouders voor Ouders, kun je als begeleider of verwant het projectplan gebruiken om het initiatief vorm te geven in jouw eigen organisatie. In het projectplan staan verschillende stappen om Ouders voor Ouders te starten én tips om het initiatief draaiende te houden. Download het projectplan onderaan deze pagina bij Downloads. 

Casus

Begeleider Mirjam hoort verschillende signalen van ouders van de cliënten die zij begeleidt. Zij zouden het fijn vinden hun ervaringen met iemand te kunnen delen, een luisterend oor te vinden. Mirjam hoorde van het initiatief Ouders voor Ouders van ASVZ, zou dat een mogelijke oplossing zijn? 

Ervaringen

Ouders voor Ouders is op initiatief van ouder Marthy ontwikkeld binnen ASVZ. Zij zijn eerst gestart met regio Waardenland. Door het succes is Ouders voor Ouders ook opgezet in de andere regio’s van ASVZ.

Doordat ouders en verwanten van cliënten in contact kunnen komen met elkaar, ontstaat er meer rust waardoor dingen op een andere manier worden bekeken. Dat heeft een positieve invloed op de cliënten. Ook medewerkers krijgen hierdoor een betere relatie met de ouders en verwanten, wat een positief effect heeft op het onderling vertrouwen en de communicatie.

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag met het stappenplan om ouders en verwanten met elkaar in contact te brengen? Download het materiaal onderaan de pagina bij Downloads. 

Onderbouwing

Ouders voor Ouders is ontwikkeld binnen ASVZ door een projectgroep. Door positieve ervaringen hebben zij dit opgeschaald naar de andere regio’s. Zodat Ouders voor Ouders ASVZ-breed ingezet kan worden. Het projectplan is geschreven op basis van deze ervaringen. 

Practice-based kennis: kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid

Meer informatie

​Vragen over het projectplan of het initiatief Ouders voor Ouders kun je stellen via oudersvoorouders@asvz.nl.

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 19-11-2023 

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Stappenplan

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)