Naar hoofdinhoud Naar footer

Ouders voor ouders: elkaar steunen

Gepubliceerd op: 01-07-2024

Ouders voor Ouders is een project voor ouders, broers, zussen of andere familieleden van cliënten die bij ASVZ wonen. Ouders en verwanten van een familielid met een beperking hebben vaak te maken met het nemen van moeilijke beslissingen. Door het project kunnen ouders en verwanten bij iemand terecht die hen echt begrijpt en een luisterend oor bij elkaar vinden. Het initiatief is gestart door ouder Marthy Wachtberger en is ontstaan uit haar eigen behoefte om met iemand te praten die begrijpt hoe het voelt.

Ouders en verwanten worden gekoppeld

Voor ouders en verwanten die graag in contact willen komen met een ander familielid, zoekt Ouders voor Ouders iemand die kan helpen. De pool van Ouders voor Ouders bestaat uit verschillende mensen. Zij hebben allemaal een familielid die begeleiding krijgt van ASVZ. Zo kunnen ze het verhaal delen met iemand die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt. Met iemand die het écht begrijpt. Soms is het contact eenmalig, maar het is ook mogelijk om langere tijd contact met elkaar te hebben. Dit kan door een persoonlijk gesprek, per mail of telefonisch. Wanneer ouders of andere familieleden gaan deelnemen aan de pool vullen ze een geheimhoudingsverklaring in. De garantie dat anderen niet worden ingelicht, maakt het laagdrempelig om contact op te nemen.

Uitwisselen van ervaringen en advies

Vooral in onverwachte situaties maken ouders zich veel zorgen over het geestelijk en lichamelijk welzijn van hun kinderen. Bijvoorbeeld ouders van een kind met een licht verstandelijke beperking. Hij kan woedeaanvallen krijgen wanneer hij zijn energie niet goed kwijt kan en onvoldoende uitdaging heeft. Ouders bieden hierin een luisterend oor. Zij delen hun ervaringen en waar nodig ook advies. 

Zeven gouden tips

  1. Stimuleer en faciliteer het initiatief van ouders en verwanten. Neem als organisatie vooral niet over.
  2. Zorg voor goede matches, voor gelijke ervaringen
  3. Bespreek een heldere rolverdeling. Wat doe je ouder wel, wat doe je niet? 
  4. Borg het vertrouwen. Zorg voor anonimiteit en geheimhoudingsplicht.
  5. Faciliteer interne en externe communicatie over het initiatief.
  6. Zorg voor een regelmatige anonieme terugkoppeling, zodat je weet wat er bij ouders leeft.
  7. Bied doorverwijsmogelijkheden bij complexe problematiek.

Rol van de organisatie

ASVZ neemt niets over maar faciliteert Ouders voor Ouders. Zo regelen zij vergaderruimtes voor bijeenkomsten en bieden ondersteuning in de communicatie. Zo hebben ze een prachtige film gemaakt over Ouders voor Ouders en staat er een heldere uitleg op de ASVZ-website. In AanZet, het ASVZ-magazine, staat af en toe een artikel.

Terugkoppeling 

ASVZ geeft de ouders veel ruimte om invulling te geven aan het project maar willen wel graag weten wat er speelt bij ouders. Daarom vindt regelmatig een terugkoppeling plaats; het projectteam koppelt één keer per drie maanden terug aan de raad van bestuur. De betreffende ouders blijven hierbij wel anoniem. Zij moeten in vertrouwen hun verhaal kunnen doen en Ouders voor Ouders als onafhankelijk ervaren. 

Benieuwd naar meer informatie over Ouders voor Ouders? Bekijk de video van het Twinkelmagazine of de video van ASVZ.

Basistraining voor mensen in de pool

ASVZ biedt een basistraining aan voor mensen die in de Ouders voor Ouders pool zitten. Tijdens de training maken de ouders en verwanten kennis en geeft ASVZ toelichting over wat er van hen wordt verwacht. De ouders en verwanten in de ondersteuningspool bieden een luisterend oor, tips en geven eventueel adviezen. Het is niet de bedoeling dat zij de rol van klachtenfunctionaris of cliëntvertrouwenspersoon gaan vervullen. Ook wordt besproken naar wie kan worden doorverwezen wanneer er sprake is van ernstigere problematiek. Daarnaast regelt ASVZ een stukje nazorg. Bijvoorbeeld als iemand wil napraten over een moeilijk gesprek dat hij/zij heeft gehad.

Voor de hele organisatie

Bestuurder Hanneke Kooiman vindt het belangrijk dat ouders en verwanten ook steun kunnen zoeken bij elkaar. Je deelt namelijk je zorgen en angsten makkelijker met mensen die hetzelfde ervaren en ASVZ faciliteert dit graag. Daarom stelt ASVZ het initiatief Ouders voor Ouders nu beschikbaar voor de hele organisatie, ook voor andere regio’s. 

Aan de slag

Wil je zelf aan de slag met het initiatief Ouders voor Ouders? Ga naar het projectplan.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Deel deze pagina via:

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)