Naar hoofdinhoud Naar footer

Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS)

Gepubliceerd op: 24-08-2020

POS meet onderdelen van de kwaliteit van bestaan per persoon. Daarmee kunnen verbeteringen op individueel niveau inzichtelijk worden gemaakt.

Met de POS (Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal) kun je als begeleider de tevredenheid van leven van de cliënt in kaart brengen. Daarbij zijn drie factoren belangrijk:

 1. Onafhankelijkheid (persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling)
 2. Sociale participatie (interpersoonlijke relaties en sociale inclusie, rechten)
 3. Tevredenheid (op emotioneel, fysiek en materieel gebied)

POS meet bovenstaande onderdelen, waardoor helder in kaart wordt gebracht welke verbeteringen er mogelijk zijn op individueel niveau én organisatieniveau.

Download de Personal Outcome Scale (pdf) onderaan deze pagina.

Casus

We willen voor cliënten nagaan hoe het zit met hun kwaliteit van bestaan. Daarbij willen ze ook dat we kijken naar wat de organisatie anders kan doen. Wat zijn de domeinen kwaliteit van bestaan? Hoe kan ik nagaan of cliënten goede kwaliteit van bestaan hebben? 

Doelgroepen en thema's

Diverse doelgroepen:

 • Ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen
 • Ouderen met ernstige meervoudige beperkingen
 • Ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • Ouderen met psychogeriatrische problematieken
 • Vitale ouderen

Lees meer over de doelgroepen Ouderen

Diverse thema's:

 • Emotioneel welbevinden
 • Lichamelijk welbevinden
 • Materieel welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Sociale inclusie
 • Rechten
 • Interpersoonlijke relaties

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.

Beoordeling:
De POS is voldoende valide en betrouwbaar.
Bron: Personal Outcome Scale (POS).

Deze tool is onderdeel van Leidraad Oud en Gelukkig.

Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Meetinstrument

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands

Auteur

Marian Maaskant