Naar hoofdinhoud Naar footer

Praatplaat Frisse kijk op een kind

Gepubliceerd op: 03-08-2022

De praatplaat daagt je uit om te letten op de mogelijkheden van kinderen. Prikkelende vragen helpen daarbij en bieden inspiratie. Cliëntbegeleiders en diverse zorgbegeleiders kunnen de praatplaat gebruiken. Gebruik de praatplaat om het gesprek met je cliënten aan te gaan.

Cliëntbegeleiders, ergotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen, fysiotherapeuten en speltherapeuten kunnen de praatplaat gebruiken. Gebruik de praatplaat om het gesprek met je cliënten aan te gaan. En ook in gesprekken met naasten. De praatplaat daagt je uit om na te denken over wat er speelt op verschillende gebieden in het leven van het kind. De praatplaat is door Esdégé-Reigersdaal ontwikkeld binnen het innovatieproject. Team Innovatie Zorgtechnologie beheert en verspreidt nu de praatplaat en ontwikkelde ook de wat algemenere cliëntversie van de praatplaat.

Casus

Hoe kan ik alert blijven op de mogelijkheden van een kind? Hoe kan ik verder kijken dan wat ik nu zie? En hoe kunnen mijn collega’s en ik onszelf steeds prikkelende vragen stellen? Om zo nieuwe mogelijkheden en perspectieven bij kinderen te ontdekken. Deze praatplaat helpt daarbij en geeft je dat ene duwtje in de rug om hierover met elkaar en met naasten in gesprek te gaan.

Hoe werkt de praatplaat?

De praatplaat bevat prikkelende vragen die je jezelf in het belang van  je cliënt constant zou moeten blijven stellen. Op die manier neem je geen genoegen met hoe het nu altijd gaat. Je streeft met de cliënt naar meer eigen regie, zelfredzaamheid, comfort en een aangenaam leven. Technische middelen zouden daarbij ondersteunend kunnen zijn. Naast vragen bevat de praatplaat ook inspirerende voorbeelden van hoe iemand in het verleden geholpen is. Dit kun je gebruiken in het gesprek over de huidige situatie.

Hang de praatplaat in het zicht. Op de koelkast, een keukenkastje of het toilet. Leg hem op de koffietafel of neem hem mee in het gesprek met de naasten van het kind en je collega’s. Zo prikkelt de praatplaat je steeds om na te denken over de vragen.

Ervaringen

De praatplaat kan helpen om je collega’s of het team alert te blijven op de mogelijkheden van de cliënten. Dat gebeurt doordat je scherp blijft op alle thema’s op de plaat. Je kunt de plaat er makkelijk bij pakken in een gesprek. Het helpt dat je de vragen voor je neus hebt en ze dus in een gesprek kunt inzetten.

De praatplaat kan helpen om het maximale uit de cliënt te halen. Aan de ene kant door bewustwording te creëren van eventuele vragen of behoeftes van de cliënt. Aan de andere kant door de weg te benoemen naar hulp en ondersteuning (Team Innovatieve Zorgtechnologie en bijvoorbeeld de ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist). 

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag met de praatplaat? Download het materiaal onderaan de pagina bij Downloads.

Onderbouwing

Deze praatplaat is ontwikkeld naar aanleiding van een wens van aandachtsfunctionarissen. Zij willen graag collega’s stimuleren om te letten op - ook de minder zichtbare - mogelijkheden van kinderen. Ook willen zij laten zien met welke vragen je bij Team Innovatieve Zorgtechnologie terecht kunt. Bovendien weten ouders, verwanten en/of naasten niet altijd welke ondersteunende disciplines kunnen helpen bij een vraag van het kind. Deze drie aspecten zijn samengebracht tot een praatplaat. In de doorontwikkeling is de iets algemenere cliëntversie gemaakt. Soms ga je een vraag pas herkennen als je weet dat er een mogelijke oplossing voor is. Of als je weet dat er met je meegedacht kan worden over een oplossing.

De praatplaat is in de praktijk ontwikkeld vanuit het project Doe’RToe door team TIZ van Esdégé-Reigersdaal, deelnemer van het programma Begeleiding à la carte. Tegenwoordig beheert en verspreidt Team Innovatie Zorgtechnologie de praatplaat en ontwikkelde ook de wat algemenere cliëntversie van de praatplaat. De vragen op de praatplaten zijn gebaseerd op het model ‘Dit vind ik ervan!’. Hierin komen onderwerpen naar voren zoals gevoelens delen of emoties erkennen. Kan het kind bijvoorbeeld duidelijk maken dat hij of zij lichamelijke ongemakken heeft? Zo kom je op vragen die mogelijk met technologie op te lossen zijn.

De praatplaat is ontwikkeld en geëvalueerd door verschillende disciplines en clusters binnen Esdégé-Reigersdaal in samenwerking met Vilans.

  • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 
  • Ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten. 

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 16-02-2024 

Deel deze pagina via:

Soort

Methode

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)