Naar hoofdinhoud Naar footer

Richtlijnen voor palliatieve zorg

Gepubliceerd op: 18-11-2021

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het bestaan verbetert van terminaal zieke cliënten en hun naasten.

Met de richtlijnen voor palliatieve zorg kun je als begeleider de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten verbeteren. Het gaat daarbij om mensen die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. De begeleider kan pijn verlichten en pijn voorkomen door: 

  • vroegtijdig signaleren 
  • beoordeling en behandeling van pijn

Veel zorgorganisaties hebben een palliatief beleid. De NVAVG heeft een advies opgesteld rondom vragen bij levensbeëindiging bij mensen met verstandelijke beperkingen. NIVEL heeft een handreiking uitgebracht voor zorgverleners over besluitvorming in de laatste levensfase van mensen met verstandelijke beperkingen. Ook voor familie is er een brochure die kan helpen bij de besluitvorming. Inmiddels zijn er diverse instrumenten rondom palliatieve zorg ontwikkeld.

Casus

Meneer Said is terminaal ziek en heeft soms pijn. Begeleiders willen hem zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze willen de familie er zo goed mogelijk bij betrekken. Zijn er richtlijnen voor palliatieve zorg?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep

Thema's

  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Rechten
  • Interpersoonlijke relaties

Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:

Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van ondersteuning. Er zijn diverse richtlijnen op dit en aanpalend gebied. Deze zijn door deskundigen vanuit diverse disciplines opgesteld. 

Deze tool is onderdeel van de Leidraad Oud en Gelukkig.

Ga naar de leidraad

Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder.

Lees meer over Gewoon Bijzonder

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Richtlijn

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

NVAVG