Naar hoofdinhoud Naar footer

Succes- en risicofactoren beleid voor opvoeding

Gepubliceerd op: 07-12-2018

Laatst bijgewerkt op: 16-02-2024

Het is belangrijk om niet alleen naar de persoon met een beperking zelf te kijken als het gaat om het opvoeden van kinderen. Het is goed om ook te kijken naar de overheid en maatschappij. Dit noemen we het macroniveau.

Er zijn een aantal omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het binnen een gezin goed werkt. Dit zijn succesfactoren. Op macroniveau kun je kijken naar sociaal-economische positie, sociaal-culturele achtergrond, maatschappelijke positie en overheidsbeleid.

Succesfactoren beleid ouders met beperking

  • Meedoen ouders in samenleving. 
  • Blij zijn met ouderschap. 
  • Vangnet van hulp om zich heen. 
  • Moedergroep 
  • Plaatsen in de buurt waar ze hulp kunnen krijgen.

Risicofactoren beleid ouders met beperking

  • Laag inkomen, schulden (sociaal-economische positie). 
  • Ongereflecteerd en normatief handelen (sociaal-culturele achtergrond). 
  • Beperkte meedoen in maatschappijn, te veel zelfstandig moeten doen(maatschappelijke positie). 
  • Bezuinigingen, verscherpte indicatie, veranderingen hulpverlenende organisaties, minder hulp vanoverheid (overheidsbeleid). 
  • Niet weten waar kennis aanwezig is.

Meer informatie over de succes- en risicofactoren

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Richtlijn

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands