Naar hoofdinhoud Naar footer

Succes- en risicofactoren hulpverlening en omgeving voor opvoeding

Gepubliceerd op: 07-12-2018

Het is belangrijk om niet alleen naar de persoon met een beperking zelf te kijken als het gaat om het opvoeden van kinderen. Het is goed om ook te kijken naar de hulpverlening en de omgeving. Dit noemen we het mesoniveau.

Er zijn een aantal omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het binnen een gezin goed werkt. Dit zijn succesfactoren. Op dit niveau kun je kijken naar dingen die van invloed zijn op verschillende aspecten.

 • Het sociale netwerk (aanwezigheid en het soort hulp om mensen heen).
 • Het gebruiken van het sociaal netwerk van ouders met een verstandelijke beperking is een belangrijke factor voor succes in het ouderschap.
 • Hulpverlening (werkzaamheden, kwaliteit en hoe hij/zij zich gedraagt)
 • Ouders met een verstandelijke beperking hebben goede hulp nodig om de gezondheid en het welzijn van zichzelf en hun kinderen te onderhouden.

Uit onderzoek over goed genoeg ouderschap blijkt:

 • Dat goede hulpverlening en ondersteuning een positief effect hebben op het goed kunnen opvoeden van kinderen.
 • Dat het missen van ondersteuning en het ontbreken van een sociaal netwerk de kans vergroot op problemen bij ouders en kinderen.
 • Dat ouders met een verstandelijke beperking niet altijd hulp vragen of aannemen.

Waarom ouders met een beperking geen hulp vragen:

 • Ouders met een verstandelijke beperking zoeken net als andere ouders het liefst eerst hulp bij een partner of familie. Voor zij professionele hulp inschakelen.
 • Discriminatie en stigmatisering zorgen soms dat ouders zich beter voordoen. Zij geven niet graag toe dat er hulp nodig is. Zij zeggen vaak ‘nee’ tegen hulp.
 • Het zeggen van negatieve dingen door familie of hulpverleners maakt dat de ouders denken dat ze het niet goed doen en niet kunnen. Dit vermindert hun gevoel van zelfstandig zijn.
 • Ouders zijn vaak bang de voogdij te verliezen. Hulp vragen is lastig als je bang bent dat een hulpverlener je aanmeldt bij de kinderbescherming.

Succesfactoren hulpverlening en omgeving

 • Passende professionele hulpverlening.
 • Op tijd herkennen van problemen.
 • Goed bepalen welke hulp nodig is.
 • Goede aansluiting op het niveau van de cliënt.
 • Naast ouders staan.
 • Adviseren van ouders.
 • Structuur aanbrengen.
 • Goede communicatie en op juiste manier benaderen van ouders.
 • Aandacht voor liefdevolle betrokkenheid.Goede coördinatie en samenwerking.
 • Duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheden van hulpverleners.
 • Hulp altijd mogelijk en goed bereikbaar.
 • Naar jezelf durven kijken en met de moed om eerlijk te zijn (attitude).

Een sterk sociaal netwerk

 • Betrokken en met aandacht.
 • Altijd bereikbaar.
 • Toezichthoudend
 • Waarnemend
 • Adviserend 
 • Hulpverlenend

Risicofactoren hulpverlening en omgeving

Ontoereikende hulpverlening

 • Ouders blijven onzichtbaar voor hulpverlening; geen of onvoldoende professionele begeleiding.
 • Begeleiding wordt te laat ingezet
 • Begeleiding sluit niet aan bij cliënt(en)
 • Onvoldoende aangepast
 • Geen vertrouwen
 • Teveel wisselende hulpverleners
 • Te kortdurende hulpverlening
 • Onduidelijke verantwoordelijkheden
 • Starre blik op nodige opvoedingstaken
 • Problemen met belangen tussen hulpverleners
 • Tijdsdruk
 • Tegenover ouders staan
 • Teveel ruimte geven

Zwak sociaal netwerk

 • Biedt ouders geen of onvoldoende ondersteuning.
 • Geeft de ouders slechte adviezen.
 • Werkt de ouders tegen.
 • Ontkent de beperking van de ouder(s).
 • Zorgt dat de ouders nog meer alleen staan

Meer informatie over de succes- en risicofactoren:

Laatst bijgewerkt op: 16-02-2024 

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands