Naar hoofdinhoud Naar footer

Waardenkompas: in gesprek over waarden op de werkvloer

Gepubliceerd op: 26-10-2021

Laatst bijgewerkt op: 10-03-2023

Het waardenkompas is een gesprekstool voor professionals in de gehandicaptenzorg. Het kompas helpt om te reflecteren op ‘bumpy moments’ en (ethische) dilemma’s waar je als begeleider tegenaan kunt lopen. Hoe ga je daarmee om? Het waardenkompas helpt je reflecteren. Individueel, binnen een team of in gesprek met cliënten en hun naasten.

Drie doelen van het waardenkompas

 1. Een gesprek voeren over de waarden van waaruit je werkt en leeft. Je ontdekt waarden bij jezelf en bij de ander. En onderzoekt waarin ze verschillen, schuren of juist verbinden.
 2. Je staat stil bij de kern en waarden van je vak en spiegelt deze aan de praktijk.
 3. Je past de reflectie toe om een professionaliseringsslag te maken. Welke normen passen bij de waarden? En wat betekent dat voor de keuzes en inschattingen die je als begeleider dagelijks moet maken?

Zo gebruik je het waardenkompas

Met de gesprekstool verken je verschillende lagen:

 • Je begint bij de waarden van waaruit je werkt.
 • Deze waarden leg je tegen de dagelijkse praktijk en dilemma’s die je tegenkomt.
 • Welke normen passen bij de waarden en hoe vertaal je deze naar gedrag?

Casus waardenkompas 

Janneke is begeleider en met haar collega’s en naasten altijd op zoek naar de invulling van een betekenisvol en waardig leven. Regelmatig leidt dat tot ethische dilemma’s of ‘bumpy moments', bijvoorbeeld wanneer de wens van naasten indruist tegen de behoefte van de persoon zelf. Hoe ga je daar mee om? Het waardenkompas helpt hierover in gesprek te gaan. En te reflecteren op waarden, normen en hoe deze keuzes op de werkvloer te onderbouwen.

Aan de slag! 

Wil je meteen aan de slag met het waardenkompas? Download het materiaal onderaan de pagina bij Downloads. En wil je echt goed leren werken met het Waardenkompas? Volg dan de kosteloze training.

Onderbouwing

Het waardenkompas is ontstaan op basis van eerder onderzoek naar de behoefte van professionals aan een laagdrempelige vorm om te reflecteren op de werkvloer. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van de gehandicaptenzorg is het vergroten van de zichtbaarheid van het werk van professionals. Kort gezegd, het vak wordt onvoldoende gekend en gewaardeerd in het publieke en politieke debat. Dat doet geen recht aan het vakmanschap dat het vereist.

In opdracht van VWS en de BPSW is daarom dit waardenkompas ontwikkeld. Een beroepsspecifieke aanvulling op de brede beroepscode voor professionals in het sociaal werk. Het kompas is gemaakt op basis van vragenlijsten, interviews en gezamenlijke ontwerpsessies in 2021.

 • Vliegen in het donker (pdf) 
 • Evaluatie moreel beraad (pdf) 
 • Artikel dialoogsessie 'Praat mee, denk mee, droom mee' (pdf) 

De bronnen zijn onderaan de pagina te downloaden bij Downloads.

 • Research-based: kennis op basis van onderzoek.
 • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 
 • Ervaringskennis: kennis op basis van ervaringen van cliënten of verwanten.

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Alle Twinkels komen voort uit de lessen van 35 zorgorganisaties binnen het project Begeleiding à la carte, onderdeel van het programma Volwaardig leven. Lees ook het artikel over het Waardenkompas. 

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)