Toon zoekbalkToon menu

Vakmanschap

Kleurrijk Ontzorgen bij Cordaan

Veel families in Amsterdam kiezen ervoor om zelf thuis de zorg te dragen voor hun familielid met een beperking, ook als dat zwaar is. Dit zijn vaak (maar niet altijd!) families met een migratieachtergrond. Zorg thuis is erg belangrijk vanuit hun culturele en/of religieuze achtergrond. Zorgorganisatie Cordaan heeft enkele producten ontwikkeld die passen bij de behoeften van deze families. Zoals cultuursensitieve begeleiding, ondersteuning op maat in de thuissituatie, zaterdagopvang en weekend logeren. Benieuwd hoe je dat doet? Ga dan aan de slag met de producten van Cordaan.

 

Casus

Hoe zorg je ervoor dat je de verbinding legt met de familieleden van jouw cliënt? Wat kun je doen om hen te ondersteunen in die zorg thuis, zodat zij het vol kunnen houden? Van jou als begeleider vraagt dit om energie te steken in de relatie met familieleden, cultuursensitief werken en informatie geven over eventuele mogelijkheden voor ondersteuning.
 

 

Programma Kleurrijk Ontzorgen

Het programma Kleurrijk Ontzorgen van Cordaan draagt bij aan een volwaardig leven van (thuiswonende) cliënten én familie. Binnen Cordaan gaat het om de families van meer dan 300 cliënten die 24 uur zorg of toezicht nodig hebben en vaak bekend zijn bij de dagbesteding en het leerwerkbedrijf. De zorg thuis wordt wat minder zwaar en dat is goed voor jouw cliënt.

Door als begeleider te investeren in de relatie, bouw je vertrouwen op en kun je het gesprek aangaan over het hoe het thuis gaat. Dat doe je door sensitief en nabij te communiceren. Bij mensen met een migratieachtergrond houd je rekening met hun cultuur en wensen die soms anders zijn dan je gewend bent. Als je weet waar behoefte aan is, kun je gericht informatie geven en doorverwijzen. Daarnaast kun je het in jouw organisatie aankaarten als er een vraag is maar geen aanbod, als dit nodig is. Dit biedt een mooie basis om maatwerkoplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte.

 

https://youtu.be/TjmyRsXGlnE

 

Aïcha geeft raad

Ben je geïnspireerd geraakt door het programma Kleurrijk Ontzorgen en wil je zelf aan de slag met cultuursensitief werken? Bekijk dan de vlogreeks ‘Aïcha geeft raad’. In vijf vlogs geeft intercultureel consulent Aïcha el Heggar raad over de volgende onderwerpen:
  1. Het referentiekader 

  2. Open staan om te leren van de ander 

  3. Bouwen aan vertrouwen 

  4. Communiceren zonder ruis 

  5. Sociale afstand overbruggen 

Ga meteen aan de slag
 

Bekijk de eerste vlog:
 

https://youtu.be/RA2t6Iinl3Y

  

 

Ervaringen

Ervaringen zus:
'Ik merk ook, dat ik echt met iedereen veel intensiever contact
heb en ook een laagdrempeliger contact. Als er wat is, dat ik zelf
even bel.'

'De zaterdagbreak vond ik al een verademing voor mijn ouders,
omdat de weekenden invullen toch lastiger is voor ze. En toen
kreeg ik uiteindelijk het bericht dat ze bij Cordaan waren begonnen
met 21+ logeren, en daar heb ik gelijk op gereageerd.'
 

 

Aan de slag!


Bekijk de vlogreeks ‘Aïcha geeft raad’

Download de tips over cultuursensitief werken (met mantelzorgers)

Cordaan heeft ook nog een aantal tips beschreven die je direct kunt toepassen in de praktijk.


Onderbouwing van de tips en video's


Opzet van het programma Kleurrijk Ontzorgen

Het effect van het programma Kleurrijk Ontzorgen binnen Cordaan is onderzocht door het Ben Sajet centrum. In dit onderzoek zijn 12 casussen bestudeerd. Er zijn interviews afgenomen met medewerkers, begeleiders, de intercultureel consulent en naasten.

Het onderzoek maakt duidelijk dat er bij de families vaak sprake is van een vicieuze cirkel die door alle partijen lastig te veranderen is. Ook blijkt dat het programma deze ‘negatieve spiraal’ doorbreekt en als vliegwiel werkt. Hierbij zijn twee dingen belangrijk, welke nauw samenhangen: het belang van passend aanbod en tijd steken in de relatie.

Meer weten? Neem dan contact op met Fenne Verhoeven, projectmanager bij Cordaan, door te mailen naar fverhoeven@cordaan.nl.


Bruikbaarheid
  • Research-based kennis: kennis op basis van onderzoek.

  • Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 

  • Ervaringskennis: kennis op basis van de ervaringen van cliënten of verwanten.


Andere ervaringen 


Lees de ervaringen 

Er zijn binnen Cordaan veel praktijkervaringen met het programma Kleurrijk Ontzorgen. De ervaringen laten zien dat door deze manier van werken, de contacten tussen begeleiders en families van cliënten beter zijn. Begeleiders vinden dat heel fijn, omdat er zo meer een band is. Ze zien dat dit goed is voor hun cliënt en begrijpen de cliënt nu beter.

Door deze gesprekken voelen familieleden zich nu beter gehoord en is duidelijk geworden dat zij ook behoefte hebben aan ondersteuning in de thuissituatie en aan logeren. Dit is iondertusen ontwikkeld binnen Cordaan, waardoor begeleiders in gesprekken met familieleden ook duidelijke voorstellen voor ondersteuning kunnen doen.

Door het samenwerken met de intercultureel consulent en de workshops cultuursensitief binnen Cordaan hebben begeleiders steeds meer handvaten om cultuursensitief te werken. De tips voor cultuursensitief werken worden actief gebruikt binnen de organisatie en de vlogs van ‘Aïcha geeft raad’ zullen hier ook aan bijdragen.

Uitdaging
De uitdaging in het hele programma is om antwoorden op inhoudelijke, organisatorische en financiële vraagstukken te vinden om deze ondersteuning waar te kunnen maken. Formele en informele zorg komen samen. Je werkt over de grenzen van je eigen organisatiestructuur in een gebied waarin de regelgeving nog niet helemaal passend is bij dat wat nodig is om te doen. Er is vaak sprake van Modulair Pakket thuis (MPT), wat een bijzondere dynamiek brengt in de zoektocht naar de inzet van de juiste zorg met passende financiering. 


 

Alle twinkels komen voort uit de lessen van 35 zorgorganisaties binnen het project Begeleiding à la carte, onderdeel van het programma Volwaardig leven.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.