Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Methode Timmers Ervaringsordening

Het is belangrijk om te weten op welke manier mensen met een verstandelijke beperking de wereld ervaren en ordenen. Begeleiders kunnen hier inzicht in krijgen aan de hand van vier ervaringsordeningen. Met die kennis kunnen zij beter worden ondersteund.

Met de methode Timmers Ervaringsordening kun je als begeleider door middel van een ordening de eigen omgeving van de cliënt in kaart brengen. Daarvoor zijn vier vragen belangrijk, namelijk:

 • Is hun lichaam veilig?  
 • Is de omgeving betrouwbaar?  
 • Kennen zij de onderlinge verbinding?    
 • Mogen zij zichzelf zijn?

Timmers-Huigens beschrijft vier ervaringsordeningen

 1. Lichaamsgebonden ervaringsordening (de ervaringen van een persoon worden geordend vanuit de eigen lichamelijkheid)
 2. Associatieve ervaringsordening (de ervaringen worden geordend vanuit vaste patronen)
 3. Structurerende ervaringsordening (de ervaringen worden geordend vanuit het beoordelen en doorzien van verbanden)
 4. Vormgevende ervaringsordening (de ervaringen worden geordend via bestaande structuren met toevoeging van persoonlijke inzichten).

Ga naar het boek 'Mogelijkheden voor verstandelijk gehandicapten'


Casus oudere cliënt

Een huisgenoot van mevrouw Gerards is plotseling overleden. Mevrouw vraagt of zij de stereotoren van de overledene mag hebben en of de geplande barbecue wel doorgaat. Begeleiders hebben veel moeite met deze houding van mevrouw Gerards. Hoe kan ik te weten komen wat cliënten begrijpen van de wereld om zich heen en hoe zij die inrichten en daarop reageren?

Casus cliënt met EMB

Megan sabbelt op haar mouwen, die zijn altijd nat. We willen dat ze dit afleert, maar ze lijkt weinig op te pikken van onze pogingen haar te corrigeren. Kunnen we met kennis over ervaringsordeningen de zorg die we Megan bieden beter afstemmen op haar behoeften? 

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
 • Emotioneel welbevinden
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor oudere cliënten

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling:
De methode van Timmers-Huigens wordt veel gebruikt in de VG-sector. Er is echter geen onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de methode.

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor cliënten met EMB

Research based. Kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling: Er is geen informatie bekend over de werking bij mensen met EMB, maar is effectief gebleken bij andere doelgroepen. Bron: Rug.nl (pdf) en het Platform EMG.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Kees van Wanrooij 23/12/2019

LS,

De website vermeldt: "Kennis op basis van onderzoek.......is effectief gebleken bij andere doelgroepen."
Vraag: welk onderzoek wordt hier mee bedoeld?