Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)

PDL richt zich op zorgafhankelijke cliënten, gaat uit van de wensen en belevingen van cliënten en het maximaal benutten van hun eigen niveau.

leidraad-oud-gelukkig-PDL-lijst

Met de PDL-scorelijst kun je als begeleider de zorgzwaarte meten van cliënten. Andere professionals kun je vervolgens binnen het ondersteuningsteam informeren. 

PDL staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven. PDL heeft zeven aandachtsgebieden:

  1. liggen
  2. zitten
  3. hygiëne/wassen
  4. aankleden
  5. verschonen
  6. verplaatsen
  7. voeding

PDL is een vorm van belevingsgerichte zorg en richt zich op cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Ze gaat uit van de wensen en de beleving van cliënten. Doelen zijn: stabilisatie, omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is en het maximaal gebruiken van restactiviteit. Belangrijk is dus dat er wordt gekeken naar vermogens die cliënten nog hebben en welke voor hen de meeste waarde hebben. Daarbij is het ook belangrijk om te kijken hoe zij optimaal gebruik maken van hun beperkte energie en bij welke activiteiten zij ondersteuning nodig hebben. Er wordt zo dus een prioritering gemaakt in de activiteiten.

Stichting PDL schreef een aantal protocollen voor PDL, zoals Procedure mondzorg, Protocol aanbrengen incontinentiemateriaal, Kleden op bed, Uittrekken van steunkousen met uittrekhulp en Wassen zonder water. 

Download de PDL scorelijst (pdf)


Casus

Mevrouw Oosterbaan heeft ernstige meervoudige beperkingen. Ze kan enorm genieten van snoezelen, maar heeft hier vaak niet genoeg energie voor. Hoe kunnen we cliënten met grote zorgafhankelijkheid dusdanig verzorgen dat niet al hun energie gelijk op is?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.

Beoordeling:

In het handboek PDL staan de nieuwste ontwikkelingen van nieuw wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk. PDL wordt in de zorg vaak toegepast. Instellingen kunnen PDL-gecertificeerd worden via Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL). De PDL-vragenlijst is een valide meetinstrument om zorgzwaarte te meten. Bron: Care of People who are Powerless in Daily Living (PDL care). A theoretical approach.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad
Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer