Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Verstandelijke beperking

Uitgelicht

Voor op de werkvloer

Voor de organisatie

Leren

Praktijkverhalen

Digitaal

Onderzoek

Verstandelijke beperking

Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)

PDL richt zich op zorgafhankelijke cliënten, gaat uit van de wensen en belevingen van cliënten en het maximaal benutten van hun eigen niveau.

Met de PDL-scorelijst kun je als begeleider de zorgzwaarte meten van cliënten. Andere professionals kun je binnen het ondersteuningsteam vervolgens informeren.

PDL staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven. PDL heeft zeven aandachtsgebieden:

  1. liggen
  2. zitten
  3. hygiëne/wassen
  4. aankleden
  5. verschonen
  6. verplaatsen
  7. voeding

PDL is een vorm van belevingsgerichte zorg en richt zich op cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Ze gaat uit van de wensen en de beleving van cliënten. Doelen zijn: stabilisatie, omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is en het maximaal gebruiken van restactiviteit. Belangrijk is dus dat wordt gekeken naar vermogens die cliënten nog hebben en welke voor hen de meeste waarde hebben. Dan is van belang hoe zij de beperkte energie die zij nog hebben het beste kunnen benutten bij welke activiteiten en waar zij ondersteuning nodig hebben. Er wordt zo dus een prioritering gemaakt in activiteiten.

Stichting PDL schreef een aantal protocollen voor PDL, zoals Procedure mondzorg, Protocol aanbrengen incontinentiemateriaal, Kleden op bed, Uittrekken van steunkousen met uittrekhulp, Wassen zonder water. 

Download de PDL scorelijst (pdf)


Casus

Mevrouw Oosterbaan heeft ernstige meervoudige beperkingen. Ze kan enorm genieten van snoezelen, maar heeft vaak niet genoeg energie hiervoor. Hoe kunnen we cliënten met grote zorgafhankelijkheid dusdanig verzorgen dat niet al hun energie gelijk op is?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Evidence based. De effecten van Passiviteiten van het Dagelijks LEven (PDL) zijn onderzocht door middel van wetenschappelijke onderzoeksresultaten onderzoek. In het handboek PDL staan de nieuwste ontwikkelingen van nieuw wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk. 

Beoordeling:

Goed, compact en bruikbaar in praktijk. Betrouwbare en degelijke informatie. PDL wordt in de zorg vaak toegepast. Instellingen kunnen PDL-gecertificeerd worden via Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL). De PDL-vragenlijst is een valide meetinstrument om zorgzwaarte te meten. Bron: Care of People who are Powerless in Daily Living (PDL care). A theoretical approach.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Hilair Balsters

mail | meer info

h.balsters@vilans.nl

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Abonneer je gratis op de tweewekelijkse nieuwsbrief van het Kennisplein Gehandicaptensector