Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Methode Urlings

Als begeleider kan je door middel van respectvol en methodische begeleiden tegemoet komen aan de behoeften, belevingen en wensen van cliënten . Bij de Methode Urlings gaat  het om oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen.

De methode Urlings richt zich op het respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen. De kernelementen zijn: de fenomenologische benadering, aanvullende benaderingswijzen (waaronder validation, ROB, reminiscentie), het levensverhaal, de huidige behoeften, belevingen en wensen van de ouderen zelf.

Download het handboek Verstandelijke beperkingen: 24 succesvolle methoden


Casus

Ouderen met ernstige lichamelijke beperkingen
Meneer de Bruin is sinds zijn geboorte ernstig spastisch en heeft lichte verstandelijke beperkingen. Hij is 68 jaar en woont al jaren in een woonvorm samen met zijn partner. Hij heeft een jaar geleden een ernstig CVA gehad waardoor hij volledig rolstoelbehoeftig en slecht verstaanbaar is geworden. Hij is uitgerevalideerd en zal niet verder herstellen. Hij heeft het hier heel moeilijk mee en is depressief. Zijn partner lijdt ook onder deze situatie. Hoe kunnen wij als team meneer en zijn partner goed ondersteunen om hen weer te laten genieten van het leven?

Ouderen met ernstige meervoudige beperkingen
Mevrouw Pieters is 47 jaar en heeft zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Ze heeft haar hele leven in een aangepaste rolstoel gelegen en is altijd volledig verzorgingsbehoeftig geweest. Ze woont in een woonvorm met 6 andere cliënten. Moeder kwam jaar in jaar uit elke zondag op bezoek, ging met haar wandelen en bracht lekkers mee.  Moeder is een half jaar geleden gestorven. Mevrouw slaapt en eet slechter en jengelt meer. Het team vraagt zich af: komt het gedrag van mevrouw door het ouder worden of is er sprake van een rouwproces?

Vitale ouderen
Meneer Bos is 58 jaar heeft Downsyndroom. Hij is nog fit, helder van geest en gaat nog graag naar de dagbesteding. Wel komt hij ‘s ochtends moeilijk zijn bed uit, heeft langer de tijd nodig voor zijn klusjes en ergert zich vaker aan groepsgenoten die druk zijn of lawaai maken. Hij is vaker boos dan voorheen en maakt veel ruzie. Zijn draagkracht is duidelijk minder geworden. Zijn er methoden zijn om de draagkracht en draaglast voor meneer beter in balans te krijgen?

Casus cliënt met EMB

Mary is 47 jaar en heeft ernstige meervoudige beperkingen. Ze woont in een woonvorm met 6 andere cliënten. De moeder van Mary kwam elke zondag op bezoek, ze ging met haar wandelen en bracht wat lekkers mee.  Mary’s moeder is een half jaar geleden gestorven. Mary slaapt en eet steeds minder goed en jengelt meer. Het team vraagt zich af: komt het gedrag van Mary door het ouder worden of is er sprake van een rouwproces?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool ouder wordende cliënt en cliënten met EMB

Research based. Kennis op basis van onderzoek.

Beoordeling:
De methode Urlings is gebaseerd op bevindingen uit onderzoek, maar de methode zelf is nog niet getest door middel van onderzoek. De cursus is landelijk bekend en gewaardeerd. Meer informatie vind je op de website van buro Urlings


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.