Toon zoekbalkToon menu

Het boek 'Bewegen bij probleemgedrag'

CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) heeft onderzoek gedaan naar de rol van de context in situaties van probleemgedrag. Dit resulteerde in het boek ‘Bewegen bij probleemgedrag’, met interessante lessen voor aanbieders in de langdurige zorg. Het boek is geschreven door Vanessa Olivier-Pijpers van CCE en veranderkundige en expert in actieonderzoek Wouter Landman.

De visie van CCE is dat probleemgedrag geen kenmerk is van een persoon, maar een gevolg is van zijn of haar interactie met de omgeving. De organisatie ziet dat deze context een belangrijke rol speelt bij het gedrag van de cliënt. Dit betreft niet alleen de familie en de professionals die voor hem of haar zorgen, maar ook de manier waarop het team en de managers aangestuurd worden.

bewegen_bij_probleemgedrag
Het doel van het onderzoek is zorgprofessionals en managers bewuster maken van de rol van deze omgeving in situaties van probleemgedrag. Welk gedrag veroorzaakt de situatie en welk gedrag helpt om dat te veranderen? Door op die manier met elkaar aan de slag te gaan, ontwikkel je een aanpak waarbij de context verandert, zodat probleemgedrag van cliënten afneemt of verdwijnt.

bewegen_bij_probleemgedragWouter Landman en Vanessa Olivier-Pijper

Het boek is gebaseerd op onderzoek in de verstandelijke gehandicaptenzorg, maar is ook toepasbaar voor managers en zorgprofessionals uit andere sectoren van de langdurige zorg.​ Lees het hele artikel op Vilans.nl.