Toon zoekbalkToon menu

Veiligheid en zelfredzaamheid in de woning

Slimme, aangepaste woningen kunnen een grote rol spelen in het verbeteren van het leven van mensen die dagelijks afhankelijk zijn van zorg. Technologie is daarin een belangrijk deel van de oplossing. Maar wat werkt nou wel en wat werkt nou niet? In het thema ‘Veiligheid en zelfredzaamheid in de woning’ gaan vier organisaties samen aan de slag om te kijken met welke bestaande technologie cliënten en zorgprofessionals echt worden geholpen.

Praktijkverhalen

Cliënten én SGL blij met technologie in nieuwbouw Kuyperhof

Bij SGL zijn ze de afgelopen jaren druk geweest met de bouw van de nieuwe locatie Kuyperhof. Bestuurder Lidy Evenhuis en Innovatie-ambassadeur Rick Nelissen zagen de nieuwbouw als mooie kans om zowel het zorgproces als ook het inzetten van technologie vanuit een nieuw perspectief te bekijken. 
Lees verder

Mathilde Pelder (projectleider eHealth): ‘We willen de zorg veranderen met technologie’.

Lees verder

SGL opent met de Kuyperhof een nieuwe locatie vol met toegepaste zorgtechnologie

Lees verder

Behoefteonderzoek helpt kansen signaleren voor E-health

Lees verder

Gericht nachtelijk toezicht versterkt privacy en eigen regie van bewoners

Lees verder

‘Technologie kan helpen om veilig te groeien in zelfredzaamheid’

 ‘Het werken aan zelfredzaamheid is voor mensen met NAH extra belangrijk.'
Lees verder

Design Thinking voor technologie: ‘Met lego kom je op ideeën’

Zorgorganisatie SGL wil een moderne woning bouwen voor hun bewoners.
Lees verder

Voorbereiden nieuwbouw 

Drie van de vier deelnemers zijn bezig met de voorbereidingen voor nieuwbouw, waarin cliënten zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen wonen. Vanuit behoefteonderzoek met cliënten en zorgverleners wordt de samenwerking opgezet tussen 'de zorg', het vastgoed, IT, externe samenwerkingspartners, leveranciers en bedrijven.

In het gehele proces worden cliënten en zorgverleners betrokken om technologie te laten aansluiten bij hun behoeften en wensen. Hierbij wordt gezamenlijk gekeken naar de selectie tot aan de inzet van bestaande technologie, werkprocessen, personeel en gedrag. Er wordt veel getest en uitgeprobeerd, zodat de daadwerkelijke implementatie, realisatie en inbruikname van technologie bij nieuwbouw sneller en effectiever verloopt.

Inzet van technologie in woningen 

Slim slotDe deelnemende organisaties kijken naar de inzet van gebouw en woning gerelateerde technologie binnen de thema’s zorgoproep, zorgalarmering, toegang en huisbediening. Dit zijn innovatieve oplossingen, waarmee cliënten veel dagelijkse bezigheden zelf kunnen organiseren. Vaak zonder tussenkomst van zorgprofessionals. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van slimme sloten en slimme verlichting. Daardoor kunnen cliënten zelf beslissen wie er binnenkomt. En kunnen ze lichten aan of uit doen, op het moment dat zij dat willen.

Het op een goede manier gebruiken van de juiste technologie  kan helpend zijn bij een kloppend (zorg)proces. Maar ook aan technologieën waardoor cliënten minder snel vallen of waardoor cliënten meer vrijheid ervaren in de nacht. 

Samen aan de slag 

Vanuit de Innovatie-impuls krijgen de deelnemende organisaties ondersteuning in de voorbereidingen van de nieuwbouw, bijvoorbeeld in de vorm van een mock-up en implementatievoorbereidingen. Het gaat hierbij niet alleen om technologie, maar ook om de inbedding in het hele zorgproces. Dit vraagt training van zowel cliënten als medewerkers. De deelnemende organisaties komen regelmatig (digitaal) samen en leren daarmee van elkaar wat belemmerende en bevorderende factoren zijn.  
 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.