Naar hoofdinhoud Naar footer

Veiligheid en zelfredzaamheid in de woning

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Slimme, aangepaste woningen kunnen een grote rol spelen in het verbeteren van het leven van mensen die dagelijks afhankelijk zijn van zorg. Technologie is daarin een belangrijk deel van de oplossing. Maar wat werkt nou wel en wat werkt nou niet? In het thema ‘Veiligheid en zelfredzaamheid in de woning’ gaan vier organisaties samen aan de slag om te kijken met welke bestaande technologie cliënten en zorgprofessionals echt worden geholpen.

Voorbereiden nieuwbouw 

Drie van de vier deelnemers zijn bezig met de voorbereidingen voor nieuwbouw, waarin cliënten zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen wonen. Vanuit behoefteonderzoek met cliënten en zorgverleners wordt de samenwerking opgezet tussen 'de zorg', het vastgoed, IT, externe samenwerkingspartners, leveranciers en bedrijven.

In het gehele proces worden cliënten en zorgverleners betrokken om technologie te laten aansluiten bij hun behoeften en wensen. Hierbij wordt gezamenlijk gekeken naar de selectie tot aan de inzet van bestaande technologie, werkprocessen, personeel en gedrag. Er wordt veel getest en uitgeprobeerd, zodat de daadwerkelijke implementatie, realisatie en inbruikname van technologie bij nieuwbouw sneller en effectiever verloopt.

Inzet van technologie in woningen 

De deelnemende organisaties kijken naar de inzet van gebouw en woning gerelateerde technologie binnen de thema’s zorgoproep, zorgalarmering, toegang en huisbediening. Dit zijn innovatieve oplossingen, waarmee cliënten veel dagelijkse bezigheden zelf kunnen organiseren. Vaak zonder tussenkomst van zorgprofessionals. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van slimme sloten en slimme verlichting. Daardoor kunnen cliënten zelf beslissen wie er binnenkomt. En kunnen ze lichten aan of uit doen, op het moment dat zij dat willen.

Het op een goede manier gebruiken van de juiste technologie  kan helpend zijn bij een kloppend (zorg)proces. Maar ook aan technologieën waardoor cliënten minder snel vallen of waardoor cliënten meer vrijheid ervaren in de nacht. 

Samen aan de slag 

Vanuit de Innovatie-impuls krijgen de deelnemende organisaties ondersteuning in de voorbereidingen van de nieuwbouw, bijvoorbeeld in de vorm van een mock-up en implementatievoorbereidingen. Het gaat hierbij niet alleen om technologie, maar ook om de inbedding in het hele zorgproces. Dit vraagt training van zowel cliënten als medewerkers. De deelnemende organisaties komen regelmatig (digitaal) samen en leren daarmee van elkaar wat belemmerende en bevorderende factoren zijn.  

Lees meer: