Naar hoofdinhoud Naar footer

Flexwonen - Prinsenstichting

In het verzameldocument Flexwonen - Prinsenstichting beschrijft Prinsenstichting wat Flexwonen inhoudt, hoe het werkt, wat de rol van de casemanager is en wat ervaringen zijn. Deze informatie helpt je om een beeld te krijgen van het concept Flexwonen. Daarnaast biedt het handvatten om Flexwonen ook in jouw organisatie op te richten.

Prinsenstichting heeft een nieuw concept aangeboden: Flexwonen, een vorm van deeltijdverblijf. Door de samenwerking met het Zorgkantoor van Zilveren Kruis was het mogelijk dit te realiseren. Met het Flexwonen kan beter ingespeeld worden op de wensen van de cliënt en zijn familie/verwanten. Een casemanager zorgt voor een goede afstemming tussen de cliënt en zijn familie/verwanten en de slaapplek.

Casus

Nick (17) en zijn ouders zijn op zoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe woonplek voor Nick. Tot nu toe heeft Nick altijd thuis gewoond, dus het zal best even wennen zijn voor zowel Nick als zijn ouders. Zou er een tussenvorm zijn waarbij je de ene week wel en de andere niet op locatie verblijft? 

Voordelen van Flexwonen

  • Het geeft de mogelijkheid om te wennen aan het idee om de zorg helemaal uit handen te geven en een vertrouwensrelatie op te bouwen.
  • Je krijgt als organisatie met Flexwonen een completer beeld van de cliënt. Daarnaast kan je op termijn een betere en duurzame match maken voor een woonvorm 24/7, als dit uiteindelijk noodzakelijk is.  
  • Door deels aan te haken bij bestaande teams/voorzieningen kun je nog meer zorg op maat leveren.
  • De familie blijft in regie, maar wordt ook ontlast.
  • Crisissituaties worden voorkomen, doordat er minder druk op de familie staat.

Ervaringen

Jeffrey, vader van Wesley: 'Nu, als wij bijvoorbeeld een week weggaan, kan hij gewoon naar de dagbesteding gaan, dan is voor hem alleen het enige andere, dat hij daar logeert. Dat is voor hem veel rustiger.'

Adeline, moeder van Jeffrey: 'Het Flexwonen geeft ons wat meer lucht, zodat wij een beetje bij kunnen tanken. We zien het ook een beetje als voorloop, als het op een gegeven moment nodig is dat het echt voor altijd intern moet zijn.'

Begeleider: 'Door Flexwonen is er meer tijd voor mensen met een beperking en hun naasten om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de organisatie en ons als begeleiders. Als cliënten bij ons logeren en daarna overstappen naar Flexwonen, komt zo een cliënt veel beter in beeld en leren wij als organisatie de cliënt nog beter kennen, waardoor we op termijn een veel betere match op een woongroep kunnen maken.

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag met Flexwonen? Download het verzamelbestand onderaan de pagina bij Downloads.

Onderbouwing

Prinsenstichting wilde oplossingen bedenken om slimmer gebruik te maken van het bestaande (woon)aanbod om zo beter aan te sluiten bij de wens van de cliënt. Zo is Flexwonen ontstaan. Er wordt gebruik gemaakt van de regeling ‘Deeltijdverblijf in de Wet langdurige zorg'.  

De rol van de casemanager is belangrijk in het traject toeleiding zorg en afname van het product Flexwonen door cliënten. Hiertoe heeft Prinsenstichting samen met het zorgkantoor Zilveren Kruis een innovatieaanvraag ingediend bij de Nza. Deze is gehonoreerd wat Prinsenstichting  in samenwerking met het Zorgkantoor Zilveren Kruis de gelegenheid biedt om dit nog verder door te ontwikkelen.

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen. 

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen