Naar hoofdinhoud Naar footer

Aanpak: Flexwonen, rustig wennen aan een nieuwe leefomgeving - van Prinsenstichting

Prinsenstichting ontwikkelde tijdens Begeleiding à la carte 1 de aanpak Flexwonen, rustig wennen aan een nieuwe leefomgeving. Flexwonen is een vorm van tijdelijk verblijf op basis van logeren of deeltijd verblijf waarbij beter ingespeeld kan worden op de wensen van de cliënt en zijn familie en verwanten.

Diverse bestaande woongroepen bieden Flexwonen. Hierdoor wordt het Flexwonen doelgroep gericht aangeboden. Door het Flexwonen is er een geleidelijkere overgang van wonen thuis naar wonen bij een zorgorganisatie. Flexwonen is een passende oplossing voor ouders en kinderen met een verstandelijke beperking, om te wennen ergens anders te wonen dan thuis. Dat kan bij Prinsenstichting door te wennen in een woongroep of in een Tiny house op het terrein. Ouders die voor een kind met een beperking zorgen, komen op een bepaald moment voor de keuze te staan: Blijft mijn kind thuis wonen, of gaat hij of zij naar een zorgorganisatie? Door Flexwonen houden verwanten de zorg langer vol omdat de zorg gedeeld kan worden.

Meedoen

Vernieuwende persoonsgerichte zorg vraagt soms om een andere blik en lef om van de gebaande paden af te wijken om de vernieuwing voor elkaar te krijgen. Het vraagt van professionals en organisaties openheid en creativiteit. Als deze manier van kijken en deze aanpak jou ook aanspreekt, dan kun je je aanmelden voor deelname aan Begeleiding à la carte 2.

Deze aanpak is bedoeld voor:
Alle doelgroepen en alle leeftijden.

Focus van het lerend netwerk:
Flexwonen toepassen in je eigen organisatie waarbij meerdere mogelijkheden worden onderzocht.

Lerend netwerk richt zich op:
Projectleiders, managers, gedragsdeskundigen en/of medewerkers die zich bezighouden met het zorgdragen voor de juiste zorg voor de cliënt. Organisaties die bereid zijn om aan de slag te gaan met toekomstbestendige zorg en het lef hebben om het over een andere boeg te gooien en om het anders aan te gaan pakken.

Gevraagde tijdsinvestering:
Er is maandelijks een contactmoment. We denken daarbij aan één fysieke bijeenkomst per kwartaal (4 bijeenkomsten per jaar) van een dagdeel (4 uur) en 8 digitale vragenuurtjes waar je als lerend netwerk bij elkaar komt om ervaringen te delen en vragen te stellen.

Bijzonderheden voor dit netwerk:
Het is aan te raden om een medewerker als intern aanspreekpunt aan te stellen. Zowel voor het team als voor verwanten.

Samen met andere organisaties ga je in een lerend netwerk de aanpak leren kennen, toepassen en versterken. Je krijgt hierbij ondersteuning van een coach, een actieonderzoeker en een kennisverspreider. We rekenen op een enthousiast en flexibel team vanuit jouw organisatie waarmee je de aanpak kunt gaan ontdekken en toepassen.

Aanmelden

In totaal zijn er 5 aanpakken waar je uit kunt kiezen. Je kunt aan 1 aanpak tegelijk meedoen. Je kunt je aanmelden tot eind november 2023. Na aanmelden neemt één van onze coaches zo snel mogelijk contact met je op voor een verkennend gesprek.

Meld je hier aan voor de aanpak Flexwonen van Prinsenstichting

Bekijk hier de andere aanpakken

Deel deze pagina via:

Contactpersonen