Naar hoofdinhoud Naar footer

Matig verstandelijke beperking (MVB)

Gepubliceerd op: 27-03-2023

Over mensen met een matig verstandelijke beperking (MVB) bestaat nog niet veel informatie. Dit komt waarschijnlijk omdat dit over het algemeen een groep mensen is zonder complexe hulpvragen. De groep MVB is een grote groep mensen die vaak als ontwapenend, sociaal en veelzijdig wordt ervaren.

Mensen met een matig verstandelijke beperking hebben ieder hun eigen persoonlijkheid, behoeften, mogelijkheden, talenten en toekomstdromen. Deze beperking is soms zichtbaar, maar vaak ook niet.

Ontwikkeling bij MVB

We spreken bij mensen met een MVB over het algemeen van een cognitieve ontwikkelingsleeftijd tussen de ongeveer 4 en 7 jaar. Maar we weten dat het sociaal emotionele niveau het belangrijkste is om hen goed te kunnen ondersteunen. Er kan ook sprake zijn van (lichte) psychiatrische, psychische en/of lichamelijke en zintuiglijke problematiek.

Het emotionele ontwikkelingsniveau ligt over het algemeen een stuk lager dan de cognitieve ontwikkeling en de verbale en praktische vaardigheden. Dit betekent dat iemand met een MVB meer kan dan hij aankan en de kans op overvraging groot is.

Zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid is bij mensen met een matig verstandelijke beperking vaak (redelijk) sterk ontwikkeld. Dit zien we bijvoorbeeld in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en bij onder andere verkeersveiligheid, klokkijken en koken. Nabijheid en ondersteuning is hierbij veelal nodig. Het gedrag en de vaardigheden hebben vaak een aangeleerd karakter, ze hebben geleerd hoe ze zich in een bepaalde situatie horen te gedragen. Het (sociaal) oplossingsvermogen is echter beperkt, met name bij veranderingen of onvoorziene situaties. Deze situaties worden vaak afgewezen of roepen spanning op bij de persoon.

Rol als zorgprofessional

Als professional kun je waarde toevoegen aan het leven van deze mensen door er voor ze te zijn, goed te luisteren, open en nieuwsgierig te zijn naar hun verhaal en altijd samen te zoeken naar mogelijkheden.

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Ook mensen met een matig verstandelijke beperking kunnen moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien. Dit cliëntendossier gaat niet over deze groep. Wil je meer over hen weten? Ga dan naar het themadossier Probleemgedrag.

Agenda-items MVB

Er zijn geen agenda-items gevonden