Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgaanbieders visuele beperking

Gepubliceerd op: 10-06-2022

Onderstaand vind je aanbieders van zorg bij een visuele beperking op een rij:

Bartiméus wil een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. De kwaliteit van leven bepalen de mensen die slechtziend of blind zijn zelf. Zij voeren de regie over hun leven en maken hun eigen keuzes. De professionele medewerkers van Bartiméus ondersteunen hen hierbij. Daarbij zijn zij zich continue bewust van de constante en snelle veranderingen in de samenleving. Alleen in gezamenlijkheid kun je tot passende antwoorden komen. Bartiméus heeft veel kennis en ervaring in het ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Als zij de kennis (nog) niet hebben, wordt die in de vorm van nieuwe methodieken of trainingen ontwikkeld. Bartiméus stelt zijn kennis ook beschikbaar.

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Koninklijke Kentalis is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Sommige van deze mensen hebben ook een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen.

Kalorama is een zorgorganisatie waar wonen, zorg en begeleiding samen gaan. De cliënten zijn mensen die een dubbele beperking in horen en zien hebben, revalideren, chronisch lichamelijk ziek of dement zijn, dagbehandeling krijgen of zich in de laatste levensfase bevinden. Kalorama heeft vijf locaties in Beek-Ubbergen en in Nijmegen.

De Robert Coppes Stichting is een kleinschalige stichting. De stichting ondersteunt ongeveer 250 mensen die blind of ernstig slechtziend zijn en vaak ook andere bijkomende beperkingen hebben.

Belangenvereniging

De Oogvereniging is de belangenvereniging voor iedereen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid. Via de Oogvereniging heb je toegang tot een groot netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen. De Oogvereniging komt samen met je op voor je belangen, bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars en de politiek.

Lees meer over visuele beperking