Toon zoekbalkToon menu

Gezondheid

Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking

Na de voorbereidingen in 2021 is per januari 2022 het landelijk Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking gestart. Het doel van dit kennisnetwerk is om up-to-date kennis over lichamelijke pijn bij mensen met een verstandelijke beperking voor elke zorgprofessional beschikbaar te maken. 
 

Het landelijk kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking is gestart omdat het niet duidelijk genoeg is welke initiatieven over pijn bij een verstandelijke beperking er zijn. De onderzoeksinitiatieven zijn versnipperd in het land waardoor er te weinig wordt samengewerkt. Daarnaast blijkt dat zorginstellingen kennis over (individueel) pijnmanagement te weinig delen of bijvoorbeeld geen pijnadviesteam hebben. Ook ontbreekt het aan evidence-based kennis.

Het doel van Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking

Door het starten van of deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek wilt het kennisnetwerk hier verbetering in brengen. Dit doen zij door een interdisciplinair kernteam te vormen die in kaart brengt wat nodig is. Daarvoor hebben zij een plan opgesteld dat tussen 2021 en 2026 uitgevoerd wordt. Daarna wordt er geëvalueerd en een plan opgesteld voor een volgende periode. Zij stellen de kennis beschikbaar voor elke zorgprofessional die werkzaam is in de VB zorg. Ook kan je als zorgprofessional bij het kennisnetwerk scholing, advies over signalering, diagnostiek en behandeling aanvragen.

Oproep

Wil je ook jouw kennis/ervaring en netwerk inzetten zodat er landelijk oplossingen komen om pijn te verminderen bij mensen met verstandelijke beperking? Wees welkom! Het kennisnetwerk zoekt versterking: 
 
  • Zorgprofessional voor themagroep Behandeling en themagroep Beleid
  • Zorgprofessional voor kernteam (vakgroep overstijgend vanuit Beleid)
E-mail voor vragen en aanmeldingen naar kennisnetwerkpijnvb@gmail.com

Het resultaat

Het resultaat van het doel moet zijn dat de kennis ten goede komt aan mensen met een verstandelijke beperking door kennisuitwisseling, initiatieven tot verbetering van pijnmanagement en dat de zorgprofessional meer handelingsbekwaam is. Hierdoor hoopt het Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking dat mensen met een VB minder pijn hebben. 

Meewerken aan het resultaat

Naast zorgprofessionals zoekt het kennisnetwerk ook zorginstellingen en opleidingsorganisaties voor het delen van de kennis en belangenorganisaties, onderzoeksgroepen en andere geinteresseerden voor samenwerking. Voor vragen en opmerkingen e-mail je naar kennisnetwerkpijnvb@gmail.com (ter attentie van Leendert Sneep, Iris Pol en Nanda de Knegt).
 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.