Naar hoofdinhoud Naar footer

Landelijk Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking

Gepubliceerd op: 07-06-2023

Missie en beoogd resultaat

Ons landelijke kennisnetwerk is in 2021 van start gegaan met als missie actuele kennis over lichamelijke pijn bij mensen met een verstandelijke beperking op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen voor iedere zorgprofessional. Ons uiteindelijke doel is meer kennisuitwisseling, verbetering van het diagnosticeren en behandelen van pijn en meer bewustwording over pijn. 

Met het kennisnetwerk bieden wij een permanent platform met activiteiten op actuele behoeften met betrekking tot diagnostiek, behandeling, opleiding, beleid en onderzoek. Dit draagt bij aan een duurzame ontwikkeling en verspreiding van kennis.

Resultaten in 2022

Binnen twee themagroepen (Diagnostiek en Opleiding) is multidisciplinair gewerkt aan een kennis- en behoefteanalyse vanuit de vraag: ‘Wat is er bekend over pijn bij mensen met een verstandelijke beperking en wat is nog nodig?’ Daaruit bleken meerdere knelpunten, zoals:

  1. Er zijn onvoldoende geschikte, valide en betrouwbare meetinstrumenten, met name voor het signaleren van chronische pijn.
  2. Methodisch werken rondom pijn is zelden gebaseerd op een duidelijk pijnbeleid of wordt onvoldoende toegepast.
  3. In beroepsopleidingen wordt weinig onderwijs gegeven over (chronische) pijn bij mensen met een verstandelijke beperking.
  4. Er is onvoldoende passende bij- en nascholing, waardoor de verspreiding en verdieping van kennis beperkt zijn.

Download onderaan de pagina de roadmap 'zorgverbetering rond pijn bij mensen met een verstandelijke beperking'.

Samenwerkingspartners

We werken samen met onder andere beroepsverenigingen van verschillende zorgprofessionals. Primair gaat dit om verpleegkundigen, orthopedagogen en psychologen, begeleiders, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, tandartsen en artsen verstandelijk gehandicapten. Ook met logopedisten, diëtisten en vaktherapeuten wordt samenwerking gezocht. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit regelmatig overleg en het aandragen van knelpunten via een contactpersoon. Het doel is om hiermee het kennisnetwerk multidisciplinair draagvlak en richting te geven.

In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen, Pijn Alliantie in Nederland en het CCE wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van kennisproducten, zoals een inspiratiesessie voor de opleidingen Pijnconsulent en Complementaire zorg en scholingen.

Daarnaast wordt er samengewerkt met Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) waarbij leden van het landelijk kennisnetwerk deelnemen aan het herschrijven van de multidisciplinaire richtlijn voor het signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Download onderaan de pagina de gezamenlijke knelpunteninventarisatie.

Themagroepen

De themagroep Diagnostiek en Behandeling werken aankomende periode aan een methodisch beleid rondom het diagnosticeren en behandelen van zowel acute als chronische pijn in de vorm van een eenvoudige poster.

De themagroep Opleiding inventariseert waar de behoeften liggen aan scholing binnen het curriculum van verschillende beroepsopleidingen en waar behoefte ligt voor nascholing binnen verschillende beroepsgroepen. Zij werken aan een plan van aanpak ten aanzien van het creëren van bij- en nascholingsmogelijkheden.

Oproep

Naast zorgprofessionals zoekt het kennisnetwerk zorginstellingen en opleidingsorganisaties voor het ophalen en delen van kennis. Belangenorganisaties, onderzoeksgroepen en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom voor wederzijdse samenwerking. Neem contact op met kennisnetwerkpijnvb@gmail.com om van elkaar te leren en cliëntzorg rondom pijn te verbeteren. Samen staan we sterk voor het verminderen van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking!

  • Kernteam: Iris Pol, Veronica Fledderman, Nanda de Knegt, Joanne van den Akker en Leendert Sneep

Downloads