Toon zoekbalkToon menu

Gezondheid

Shantala massage

Shantala massage wordt gebruikt voor ontspanning, voorbereidingen op bewegen en/of lichaamsbewustwording.

Door middel van een shantala massage kun je als begeleider de cliënt helpen met ontspannen. Het kan ook gebruikt worden als warming-up voordat de cliënt gaat bewegen of als hulpmiddel voor meer bewustwording van het lichaam. 

Shantala massage is een ontspanningsmassage met ritmische strijkingen. Respectvolle benadering staat centraal. Shantala massage activeert zowel de zintuigen van degenen die gemasseerd worden als degenen die masseren. 

Ga naar deze shantala.nl voor meer informatie over de shantala massage


Casus oudere cliënt

Mevrouw Glastra heeft zeer ernstige verstandelijke beperkingen en oogt vaak gespannen. Begeleiders willen haar graag meer laten ontspannen. Zijn er ontspanningstechnieken die ook voor cliënten met (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen geschikt zijn?​

Casus cliënt met EMB

Julian is vaak gespannen door spasticiteit. Hij is inmiddels 14 jaar en is door zijn gespannen lijf niet gemakkelijk meer op schoot te nemen. Het lichamelijk contact met hem is steeds minder vanzelfsprekend, terwijl hij nog wel die behoefte heeft. Wat kan Shantala massage hem bieden?

Doelgroepen en thema's

                                                                                                 
Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden           
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor oudere cliënten

Evidence based. Kennis op basis van onderzoek naar de werkzaamheid.

Beoordeling:

Goed onderbouwd en betrouwbaar. Massage en aanraking worden veel gebruikt om symptomen van dementie (angst, agressie, depressie) te verminderen. Massage en aanraking kunnen worden ingezet, naast andere methodieken. Goed onderzoek naar de effecten van massage bij dementie is echter schaars; meer onderzoek is daarom nodig.

Shantala Babymassage Individueel is overigens erkend als ‘goed onderbouwd’ (veilige hechting tussen ouder en kind) door Erkenningscommissie Interventies, Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering. Bron: Massage and touch for dementia.

Onderbouwing bruikbaarheid tool voor cliënten met EMB

Research based. De inhoud van het kennisproduct is ontwikkeld op basis van onderzoek.

Beoordeling:

Goed en bruikbaar. Bron: Shantala zorg en Sovak


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Deze tool is onderdeel van
Leidraad EMB in het vizier.
Ga naar de leidraad

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.