Toon zoekbalkToon menu

Inclusie

Huisvesting en domotica

Er is een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met lichamelijke beperkingen. Met de handreiking Toegankelijkheid en handreiking Toezichthoudende huisautomatisering kun je je als begeleider inlezen in het thema toegankelijkheid van de huisvesting van mensen met beperkingen.

huisvesting-domotica-leidraad-ouderenHandboek Toegankelijkheid

Het handboek Toegankelijkheid bevat een gebruikswijzer met de richtlijnen waar een toegankelijke openbare ruimte aan moet voldoen. Daarnaast is opgenomen wie op welk moment in het planvormingsproces verantwoordelijk is voor dit thema, zodat toegankelijkheid een duidelijke plek in de organisatie krijgt.

Download het handboek Toegankelijkheid (pdf)

Handreiking Toezichthoudende domotica

In een publicatie van VUMC worden voor- en nadelen van domotica beschreven, inclusief de keerzijde die woonhuisautomatisering in zich kan hebben.

Download de handreiking Toezichthoudende domotica (pdf)


Casus

Er komt nieuwbouw. Begeleiders worden gevraagd mee te denken over de wensen en eisen ten aanzien van de woningen. Zijn er voorbeelden waaraan een woning voor cliënten zou moeten voldoen?

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Materieel welbevinden
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Practice based. Kennis op basis van praktijkervaringen.

Beoordeling:
Het overzicht van Sius (voorheen de Lichtenvoorde) lijkt een goed overzicht te bieden. Wel is het onduidelijk onduidelijk of de informatie compleet is. Bevat enkele zeer bruikbare checklists in de bijlagen. Bron: Bundel Opleiden en Leren ouder wordende cliënt in de gehandicaptenzorg. Pag 15.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad
Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.