Toon zoekbalkToon menu

Licht verstandelijke beperking

Preventie en gebruik van tabak, alcohol, cannabis en andere middelen

In deze factsheet presenteert het Trimbos-instituut voor het eerst landelijke gegevens over middelengebruik onder jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. Daarnaast wordt een actueel beeld gegeven over het beleid dat cluster 3-scholen hanteren en de interventies die zij inzetten omtrent middelengebruik. 

De factsheet is te downloaden via de webwinkel van het Trimbos-Instituut.

Ga naar de webwinkel van het het Trimbos Instituut


Casus

Op een cluster 3-school hebben leerlingen ervaring met het drinken van alcohol. Daarnaast zijn er een paar leerlingen die wel eens drugs hebben gebruikt. De docent wil weten in hoeverre dit overeenkomt met de landelijke situatie. Daarnaast wil hij weten waar hij het beste op in kan zetten op gebied van preventie en wat hierin de ervaringen zijn van andere onderwijsprofessionals. Waar kan je informatie vinden over middelengebruik en - preventie onder jongeren met een licht verstandelijke beperking op het cluster 3-onderwijs.


Fase van verslaving

Fase
  • Geen gebruik
  • Eerste kennismaking
  • Experimenteel gebruik
  • Geïntegreerd gebruik
  • Lichte/matige stoornis
  • Matige/ernstige stoornis
​ Lees meer over de fasen

Onderbouwing bruikbaarheid

Research-based kenniskennis op basis van onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. een vragenlijstonderzoek om de omvang van het middelengebruik onder jongeren met een LVB in cluster 3 in kaart te brengen;
  2. interviews met 13 onderwijsprofessionals van 8 cluster 3-scholen om inzicht te krijgen in de manier waarop zij omgaan met middelengebruik en de knelpunten en behoeften die zij ervaren.
Beoordeling
Het onderzoek op het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3, maakt onderdeel uit van het grote EXPLORE-onderzoek: onderzoek naar middelengebruik onder jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4), residentiële jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen. Meer informatie over het EXPLORE-onderzoek is te vinden op Trimbos Explore.


Deze tool is onderdeel van
Leidraad LVB in het vizier.
Ga naar de leidraad
Leidraad LVB in het vizier hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.