Toon zoekbalkToon menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH

Leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vormen een 'vergeten' groep. Het is moeilijk te zeggen hoeveel kinderen en jongeren met NAH er op Nederlandse scholen zitten.

Wat we wel weten, is dat in Nederlandse ziekenhuizen elk jaar 19.000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 1 maand tot 24 jaar met NAH worden gezien. Daarnaast zijn er jaarlijks nog duizenden kinderen en jongeren die na een flinke val niet naar het ziekenhuis gaan. Zij staan nergens geregistreerd, dus het werkelijke aantal kinderen en jongeren met NAH ligt met zekerheid nog veel hoger.

Problemen met leren, gedrag en emoties

Veel kinderen en jongeren met NAH ondervinden problemen op het gebied van leren, gedrag en/of emotie. Ze hebben begeleiding en aanpassingen nodig op school. Maar hoe doe je dat als docent of begeleider als je niet bent opgeleid in het geven van onderwijs aan leerlingen met NAH?

Onderwijsprotocol Niet-aangeboren hersenletsel

Het onderwijsprotocol biedt je handvatten voor onderwijs aan leerlingen met NAH. Het protocol bestaat uit:

  • een signaleringslijst om de gevolgen van hersenletsel te signaleren
  • stroomschema’s om transities te verbeteren en leerlingen met NAH toe te leiden naar de juiste vorm van onderwijs 
  • inhoudelijke adviezen over de randvoorwaarden voor succesvol NAH-onderwijs en de omgang met lichamelijke, cognitieve en emotionele problemen van leerlingen met NAH.

Ter inleiding van het protocol is een theoretische onderbouwing opgenomen, gebaseerd op nationale en internationale wetenschappelijke literatuur. 

Download het Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH (pdf)

Is dit effectief?

Het onderwijsprotocol is gedurende een half jaar uitgetest in de regio’s Nijmegen, Arnhem, Haaglanden en noordelijk Noord-Holland. In drie van de vier regio’s was sprake van een sterke toename van het aantal geïdentificeerde leerlingen met NAH. Docenten, intern begeleiders en ambulant begeleiders voelen zich gesterkt door de handelingsadviezen die het protocol biedt. Sleutelfiguren in de regio’s geven aan dat het werken met het protocol heeft geleid tot verbetering in de regionale keten voor leerlingen met NAH. Lees hierover het verslag 'NAH-Onderwijsprotocol: een instrument dat werkt!' (pdf).

Belang onderwijsprotocol NAH

In de film De eenzame fietser is goed te zien waarom een onderwijsprotocol zo belangrijk is. Yannick, de zoon van documentairemaakster Anne-Marie van Oosteren, liep als kleuter niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op. De film toont de worsteling van Anne-Marie om haar zoon los te laten in de volwassen wereld. Ze volgt haar zoon een jaar lang, vanaf zijn zestiende verjaardag tot aan zijn afstuderen aan het vmbo en zijn keuze voor een vervolgopleiding.

Lees meer over jeugd en hersenletsel

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer