Toon zoekbalkToon menu

Ouder wordende cliënten

(H)erken en onderzoek jij dementie als orthopedagoog of psycholoog?

In deelproject 4 van (H)erken jij dementie? ontwikkelen de samenstellers een handreiking (psycho)diagnostiek bij achteruitgang van of vermoedens van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (vb). Bekijk de stand van zaken van dit onderwerp in het onderwijs aan orthopedagogen en psychologen.

‘We zien de GZ-psycholoog als generalist die de signalen van een vb en dementie wel moet kunnen herkennen om door te sturen naar een specialist.’ hoogleraar gezondheidszorgpsychologie

Waarom een uitgebreide handreiking?

De aanleiding tot het maken van een hernieuwde handreiking is dat in zowel de basis- als de (postmaster) vervolgopleidingen tot orthopedagoog of psycholoog ‘dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’ slechts beperkt tot niet aan bod komt.

Wat willen we bereiken?

Het doel is een handreiking te maken, waarmee orthopedagogen en psychologen op zorgvuldige en uniforme wijze en met de benodigde kennis dementie bij mensen met een verstandelijke beperking kunnen onderzoeken, herkennen en erkennen.

‘Mooi dat jullie dit thema onder de aandacht brengen. Binnen de bachelor- en masteropleiding is er geen enkele aandacht voor dit onderwerp. Ik betreur dat zeer…’ hoogleraar orthopedagogiek

In 2005 werd de richtlijn ‘Dementie in beeld’ ontwikkeld, waarmee orthopedagogen en psychologen richting krijgen in het onderzoeken of er bij mensen met vb sprake is van dementie. In de afgelopen 14 jaar hebben zij hier veel ervaring mee opgedaan. Er zijn inmiddels nieuwe diagnostische instrumenten en de werkwijze kan beter en meer uniform dan dat nu het geval is. Ook internationaal werken experts aan nieuwe richtlijnen. Al deze zaken krijgen straks een plek in de hernieuwde handreiking.

Hoe doen we dat?

We stellen de handreiking samen door:

 • te bestuderen wat er nationaal en internationaal in de afgelopen 14 jaar veranderd is;
 • gebruik te maken van deelproject 3 over toegepast wetenschappelijk onderzoek;
 • diverse orthopedagogen, psychologen en AVG’ers die werken met mensen met een vb mee te laten denken in een kernteam;
 • psychologen uit de V&V en GGZ en huisartsen te vragen waar zij behoefte aan hebben, omdat ook zij vaak te maken krijgen met mensen met een vb.

Update

- september 2019 -
In voorbereiding
 • Op 23 september bespreken we met collega’s een eerste opzet van de hernieuwde handreiking ‘Onderzoeken, herkennen en erkennen van dementie bij mensen met een vb’ en kiezen de onderwerpen.
In uitvoering
 • We zoeken een AVG die actief mee wil doen in het project.
Afgerond
 • Interviews met diverse (postdoctorale) opleidingen voor orthopedagogen en psychologen; inventarisatiegesprekken met verschillende collega’s.

Wat levert het project nog meer op?

 • We hopen op een sterker bewustzijn dat ook mensen met een vb recht hebben op goed en gedegen onderzoek als hun functioneren achteruitgaat.
 • Het eindresultaat is een handreiking die orthopedagogen en psychologen richting geeft in kijken, denken en handelen bij het onderzoeken en (h)erkennen van dementie. Het levert zo mogelijk ook een bijdrage aan het curriculum van het (post-)academisch onderwijs aan orthopedagogen en psychologen.

Wie zijn wij?

 • Arianne Uijl-Blijenberg, Orthopedagoog-Generalist en GZ-Psycholoog Philadelphia Zorg, voorzitter Landelijk Netwerk Gedragsdeskundigen Ouderenzorg VG (NGO)
 • Karen van de Weijer, Orthopedagoog en GZ-Psycholoog Philadelphia Zorg

Dit is deelproject 4 van (H)erken jij dementie? Dit samenwerkingsverband werkt aan het verbeteren van het signaleren en vaststellen van (mogelijke) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.
Naar het project (H)erken jij dementie?

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]